Gall Prydain ddod i ben #Brexit yn unochrog, meddai cynghorydd llys yr UE

| Rhagfyr 6, 2018

Mae eiriolwr cyffredinol Llys Cyfiawnder Ewrop wedi dweud bod gan Brydain yr hawl i dynnu'n ôl ei hysbysiad Brexit gan yr Undeb Ewropeaidd yn unochrog, yn ysgrifennu Michele Sinner.

Daw'r cyngor anghyfrwymol wrth i'r Senedd Brydeinig ddechrau pum niwrnod o ddadleuon ar fargen Prydain arfaethedig Theresa May, gyda'r bwriad o ymuno â'r UE cyn pleidleisio arno ddydd Mawrth nesaf (11 Rhagfyr).

"Mae Eiriolwr Cyffredinol (Manuel) Campos Sanchez-Bordona yn cynnig y dylai'r Llys Cyfiawnder ddatgan bod Erthygl 50 ... yn caniatáu diddymiad unochrog yr hysbysiad o'r bwriad i dynnu'n ôl o'r UE," meddai'r ECJ, llys uchaf y bloc.

"Mae'r posibilrwydd hwnnw'n parhau i fodoli cyn belled â bod y cytundeb tynnu'n ôl wedi'i gwblhau'n ffurfiol," meddai mewn datganiad.

Er nad yw barn yr eiriolwr yn rhwym, mae'r llys yn tueddu i'w dilyn yn ei rybuddion terfynol. Nid oedd yn gwybod pryd y byddai'n cyhoeddi ei benderfyniad.

Mae Prydain i fod yn gadael y bloc ar Fawrth 29, 2019, ac mae Mai wedi cytuno ar gytundeb ymadael ac amlinelliad o'r cysylltiadau UE-Brydeinig yn y dyfodol â'r 27 arall yn datgan yn yr UE. Ond eto rhaid i'r cytundeb arfaethedig gael ei gefnogi yn y senedd Brydeinig, lle mae'n wynebu gwrthwynebiad cryf.

Daeth yr achos gerbron yr ECJ gan wleidyddion yr Alban yn gwrthwynebu Brexit. Maent yn gobeithio, pe bai'r llys yn rheoleiddio o blaid, y byddai'n paratoi'r ffordd ar gyfer ail refferendwm posibl, gan roi'r opsiwn i bleidleiswyr aros yn yr UE.

"Mae'r penderfyniad yn un y gall y DU ei wneud yn unochrog - heb fod angen cydsyniad yr aelod-wladwriaethau eraill (UE). Mae hynny'n rhoi'r penderfyniad am ein dyfodol yn ôl i ddwylo ein cynrychiolwyr etholedig ein hunain, "meddai Jo Maugham, un o'r cyfreithwyr sy'n cymryd rhan yn yr achos.

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Llys Cyfiawnder Ewrop, Yr Alban, UK