Gall Prydain ddod i ben #Brexit yn unochrog, meddai cynghorydd llys yr UE

| Rhagfyr 6, 2018

Mae cyffredinolwr eirioli Llys Cyfiawnder Ewrop wedi dweud bod gan Brydain yr hawl i dynnu ei hysbysiad Brexit yn ôl o'r Undeb Ewropeaidd yn unochrog, yn ysgrifennu Michele Sinner.

Daw'r cyngor anymrwymol wrth i senedd Prydain ddechrau pum diwrnod o drafodaethau ar y cytundeb Brexit y Prif Weinidog Theresa May â'r UE cyn pleidleisio arno ddydd Mawrth nesaf (11 Rhagfyr).

“Mae Campos Sanchez-Bordona, yr Eiriolwr Cyffredinol (Manuel) yn cynnig y dylai'r Llys Cyfiawnder ddatgan bod Erthygl 50… yn caniatáu dirymu hysbysiad unochrog o'r bwriad i dynnu'n ôl o'r UE,” meddai'r ECJ, llys uchaf y bloc.

“Mae'r posibilrwydd hwnnw'n parhau i fodoli hyd nes y daw'r cytundeb tynnu'n ôl i ben yn ffurfiol,” meddai mewn datganiad.

Er nad yw barn yr eiriolwr cyffredinol yn gyfrwymol, mae'r llys yn tueddu i'w dilyn yn ei ddyfarniadau terfynol. Nid oedd yn gwybod pryd y byddai'n cyhoeddi ei benderfyniad.

Mae Prydain ar fin gadael y bloc ar Fawrth 29, 2019, ac mae mis Mai wedi cytuno ar gytundeb ymadael ac amlinelliad o'r cysylltiadau UE-Prydeinig yn y dyfodol â gwladwriaethau eraill yr UE. Ond mae'n rhaid i'r cytundeb arfaethedig gael ei gefnogi eto yn senedd Prydain, lle mae'n wynebu gwrthwynebiad cryf.

Cafodd yr achos ei ddwyn gerbron yr ECJ gan wleidyddion yr Alban yn erbyn Brexit. Maent yn gobeithio pe bai'r llys yn penderfynu o'u plaid, y byddai'n paratoi'r ffordd ar gyfer ail refferendwm posibl, gan roi'r dewis i bleidleiswyr aros yn yr UE.

“Mae'r penderfyniad yn un y gall y DU ei wneud yn unochrog - heb ganiatâd yr aelod-wladwriaethau eraill (UE). Mae hynny'n rhoi penderfyniad ein dyfodol yn ôl i ddwylo ein cynrychiolwyr etholedig ein hunain, ”meddai Jo Maugham, un o'r cyfreithwyr sy'n ymwneud â'r achos.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Llys Cyfiawnder Ewrop, Yr Alban, UK

Sylwadau ar gau.