Mae #CECIMO yn cryfhau deialog gyda gwneuthurwyr polisi gyda chreu Pwyllgor Gweithgynhyrchu Ychwanegion newydd

| Rhagfyr 6, 2018

Mae CECIMO wedi creu pwyllgor Gweithgynhyrchu Ychwanegol (AM) newydd. Y pwyllgor newydd fydd y llwyfan mwyaf blaenllaw i drafod heriau a chyfleoedd polisi'r UE ym maes AC. Gyda'r cam hwn, mae Cynulliad Cyffredinol CECIMO wedi ffurfioli safbwynt y gymdeithas fel y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer cadwyn gyfan gwerth Diwydiant AM yn Ewrop.

Bydd y pwyllgor yn gweithredu fel ymbarél ar gyfer holl weithgareddau cyfredol CECIMO - technegol, ystadegol, economaidd, busnes a chyfathrebu - fel llais technolegau gweithgynhyrchu ychwanegion ar lefel Ewropeaidd.

“Mae dyfodol diwydiant Ewrop yn ymwneud â diwydiannu technolegau arloesol, fel Additive Manufacturing. Gyda chreu'r pwyllgor hwn, rydym yn caniatáu i bob busnes AC siarad â llais unigol, awdurdodol ac arbenigol ym mhynciau'r UE sy'n effeithio ar eu gallu i gystadlu, arloesedd a thwf, ”meddai Stewart Lane, Cadeirydd Pwyllgor ACC newydd ei benodi, Renishaw ccc .

Bydd y pwyllgor yn dibynnu ar fwy na sefydliadau 350 AC sydd ag arbenigedd blaenllaw sy'n ymestyn ar draws cymdeithasau cenedlaethol 15 a gynrychiolir gan CECIMO ar lefel Ewropeaidd. “Mae AC yn symud yn gyflym o brototeipio i gynhyrchu cyfresol mewn amrywiaeth o sectorau. Rydym ar fin gweld defnydd diwydiannol y dechnoleg yn Ewrop. Nawr yn fwy nag erioed, mae'n hanfodol gwarantu deialog barhaol, dan arweiniad arbenigwyr, â gwneuthurwyr polisïau'r UE, er mwyn creu ecosystem ffyniannus i AC. Mae ein cymdeithas wedi bod yn flaenllaw yn yr ymdrech hon ers amser maith. Gyda'r pwyllgor hwn, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i'r amcan hwn, ”meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol CECIMO, Filip Geerts.

Bydd y Pwyllgor AC newydd yn canolbwyntio ar bynciau eang sy'n hanfodol ar gyfer diwydiannu AC yn Ewrop, fel y fframwaith rheoleiddiol iawn yr UE, datblygu'r gweithlu, masnach ac ystadegau sy'n gysylltiedig ag AM. Bydd hefyd yn adeiladu ar waith y Gweithgor AC presennol, lle mae aelodau CECIMO yn dewis allan bynciau polisi a busnes penodol i gyfnewid barn ar ac awgrymu camau cyffredin. ef

Am fwy o wybodaeth, gweler yr Gwefan neu gyswllt Vincenzo Renda. Gallwch hefyd gwylio a rhannu'r fideo byr hwn, yn cynnwys Cyfarwyddwr Cyffredinol CECIMO, Filip Geerts, yn esbonio eu gweithgareddau a'r Pwyllgor Gweithgynhyrchu Ychwanegiadol newydd.

About CECIMO

CECIMO yw Cymdeithas Ewropeaidd y Diwydiannau Peiriannau Offer a Thechnolegau Gweithgynhyrchu cysylltiedig. Mae'n cynrychioli cymdeithasau cenedlaethol 15 ar gyfer technoleg Gweithgynhyrchu Ychwanegol (AM) ledled Ewrop. Trwy aelod-wladwriaethau ar draws y cyfandir, mae CECIMO yn cynrychioli cwmnïau AC blaenllaw 350, gydag aelodau'n chwarae rôl sylweddol mewn amrywiaeth eang o adrannau beirniadol o gadwyn gwerth AC - o gyflenwi pob math gwahanol o ddeunyddiau crai ar gyfer gweithgynhyrchu ychwanegion a datblygu meddalwedd, i weithgynhyrchu peiriannau ac ôl-brosesu. Mae CECIMO yn awyddus i symud ymlaen gyda'r dechnoleg newydd bwysig hon.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Sylwadau ar gau.