Mae #CECIMO yn cryfhau deialog gyda llunwyr polisi wrth greu Pwyllgor Gweithgynhyrchu Ychwanegion newydd

| Rhagfyr 6, 2018

Mae CECIMO wedi creu pwyllgor newydd Ychwanegodd Gweithgynhyrchu (AM). Y pwyllgor newydd fydd y llwyfan cynhenid ​​i drafod heriau a chyfleoedd polisi'r UE ym maes AC. Gyda'r gweithredu hwn, mae Cynulliad Cyffredinol CECIMO wedi ffurfioli sefyllfa'r gymdeithas fel Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer cadwyn werth cyfan yr AM Diwydiant yn Ewrop.

Bydd y pwyllgor yn gweithredu fel ymbarél ar gyfer holl weithgareddau cyfredol CECIMO - technegol, ystadegol, economaidd, busnes a chyfathrebu - fel llais technolegau gweithgynhyrchu ychwanegion ar lefel Ewropeaidd.

"Mae dyfodol diwydiant Ewropeaidd yn gorwedd wrth ddiwydiannu technolegau arloesol, megis Additive Manufacturing. Wrth greu'r pwyllgor hwn, rydyn ni'n caniatáu i bob busnes AC siarad â llais unigol, awdurdodol ac arbenigol ym mhynciau'r UE sy'n effeithio ar eu gallu i gystadlu, arloesi a thyfu, "meddai Cadeirydd Pwyllgor CECIMO AC newydd ei benodi Stewart Lane, rheolwr corfforaethol yn Renishaw plc .

Bydd y pwyllgor yn dibynnu ar fwy na sefydliadau 350 AC gydag arbenigedd blaenllaw sy'n ymestyn ar draws cymdeithasau cenedlaethol 15 a gynrychiolir gan CECIMO ar lefel Ewropeaidd. "Mae AC yn symud yn gyflym o brototeipio i gynhyrchu serial mewn amrywiaeth o sectorau. Yr ydym ar fin gweld cymeriant diwydiannol y dechnoleg yn Ewrop. Nawr yn fwy nag erioed, mae'n hollbwysig gwarantu deialog barhaol, a arweinir gan arbenigwyr gyda gwneuthurwyr polisi'r UE, er mwyn creu ecosystem ffyniannus i AC. Mae ein cymdeithas wedi bod ar flaen y gad yn yr ymdrech hon ers amser maith. Gyda'r pwyllgor hwn, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i'r amcan hwn, "meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol CECIMO Filip Geerts.

Bydd y Pwyllgor AC newydd yn canolbwyntio ar bynciau eang sy'n hanfodol ar gyfer diwydiannu AC yn Ewrop, megis fframwaith rheoleiddio cywir yr UE, datblygu'r gweithlu, masnach ac ystadegau sy'n gysylltiedig ag AC. Bydd hefyd yn adeiladu ar waith y Gweithgor AC presennol, lle mae gan aelodau CECIMO bynciau penodol a pholisi busnes penodol i gyfnewid barn ac awgrymu camau cyffredin. ef

Am fwy o wybodaeth, gweler y gwefan neu gyswllt Vincenzo Renda. Gallwch hefyd gwyliwch a rhannwch y fideo fer hon, yn cynnwys Cyfarwyddwr Cyffredinol CECIMO Filip Geerts, yn esbonio eu gweithgareddau a'r Pwyllgor Gweithgynhyrchu Ychwanegion newydd.

About CECIMO

CECIMO yw Cymdeithas Ewropeaidd y Diwydiannau Offeryn Peiriannau a Thechnolegau Gweithgynhyrchu cysylltiedig. Mae'n cynrychioli cymdeithasau cenedlaethol 15 ar gyfer technoleg Additive Manufacturing (AM) ledled Ewrop. Trwy aelod-wledydd ar draws y cyfandir, mae CECIMO yn cynrychioli cwmnïau AC blaenllaw 350, gydag aelodau'n chwarae rhan sylweddol mewn amrywiaeth eang o adrannau beirniadol o gadwyn gwerth yr AC - o gyflenwad pob math gwahanol o ddeunyddiau crai ar gyfer gweithgynhyrchu ychwanegion a datblygiad meddalwedd, i weithgynhyrchu peiriannau ac ôl-brosesu. Mae CECIMO yn bwriadu symud ymlaen gyda'r dechnoleg newydd hon.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU