#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mwclau arian', sy'n helpu troseddwyr i ddyfro miliynau o ewro sy'n werth arian budr.

Wedi'i gynnal dros y tri mis diwethaf (Medi-Tachwedd 2018), gwelwyd cyfranogiad asiantaethau gorfodi'r gyfraith o Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, Gwlad Groeg, Yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofenia, Sbaen, Sweden, Awstralia, Moldofa, Norwy, y Swistir, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau.

Ar draws Ewrop a thu hwnt, nodwyd mwllau arian 1504, gan arwain at arestio trefnwyr mêl arian 168 a 140. Agorwyd ymchwiliadau troseddol 837, mae llawer ohonynt yn dal i fynd rhagddynt. Roedd mwy na banciau 300, cymdeithasau banc 20 a sefydliadau ariannol eraill wedi helpu i roi gwybod am drafodion mwn arian twyllodrus 26376, gan atal colled cyfanswm o € 36,1 miliwn. Roedd cymuned ehangach banciau byd-eang ac Ewropeaidd yn darparu cymorth lle bo angen yn ystod y tri mis o weithredu ac wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth yn eu gwlad. Unwaith eto, mae hyn yn amlygu pwysigrwydd ymateb cyflym a chydlynol gan orfodi'r gyfraith a'r sector bancio.

Pam mae pobl yn helpu troseddwyr i wastraffu arian?

Mae myllau arian yn unigolion sydd, yn aml yn ddidrafferth, wedi'u recriwtio gan sefydliadau troseddol fel asiantau gwyngalchu arian i guddio tarddiad arian anffodus. Wedi'i gyfyngu gan yr addewid o arian hawdd, mae mêl yn trosglwyddo arian a ddwynwyd rhwng cyfrifon, yn aml mewn gwahanol wladwriaethau, ar ran pobl eraill ac fel arfer maent yn cael cynnig cyfran o'r arian sy'n mynd trwy eu cyfrifon eu hunain.

Mae newydd-ddyfodiaid i wladwriaeth, y di-waith, a phobl mewn gofid economaidd yn aml yn nodweddiadol o'r rhai mwyaf agored i drosedd hon. Eleni, mae achosion sy'n cynnwys pobl ifanc a ddewisir gan recriwtwyr miloedd arian ar y cynnydd, gyda throseddwyr yn targedu myfyrwyr sy'n cael eu poeni'n fwyfwy i gael mynediad i'w cyfrifon banc.

Tra bod mochod yn cael eu recriwtio trwy nifer o lwybrau, mae troseddwyr yn troi'n fwy a mwy i'r cyfryngau cymdeithasol i recriwtio cymgogion newydd, trwy hysbysebu swyddi ffug neu swyddi cyfoethog-gyflym.

Er y gall hyn swnio fel arian cyflym a hawdd - mae popeth y mae'n ei gymryd yn glicio i drosglwyddo arian o gyfrif i un arall - gan alluogi grŵp troseddol i ddefnyddio cyfrif banc un, gall gael canlyniadau cyfreithiol difrifol. Gall mōr wynebu carcharorion hir a chaffael cofnod troseddol a allai effeithio'n ddifrifol ar weddill eu bywydau, fel byth yn gallu sicrhau morgais neu agor cyfrif banc.

#DontBeAMule

I godi ymwybyddiaeth o'r math hwn o dwyll, yr ymgyrch ymwybyddiaeth muling arian #DontBeAMule wedi dechrau ar draws Ewrop. Gyda deunydd codi ymwybyddiaeth, sydd ar gael i'w lawrlwytho mewn ieithoedd 25, bydd yr ymgyrch yn hysbysu'r cyhoedd ynghylch sut mae'r troseddwyr hyn yn gweithredu, sut y gallant amddiffyn eu hunain a beth i'w wneud os ydynt yn dioddef.

Ar gyfer yr wythnos nesaf, bydd partneriaid rhyngwladol o awdurdodau gorfodi'r gyfraith ac awdurdodau barnwrol, ynghyd â sefydliadau ariannol, yn cefnogi'r ymgyrch ar lefel genedlaethol.

Ydych chi'n meddwl y gallech chi gael eich defnyddio fel mêl? Gweithredu nawr cyn ei bod yn rhy hwyr: peidiwch â throsglwyddo arian a hysbysu eich banc a'ch heddlu cenedlaethol ar unwaith.

Dilynwch yr ymgyrch atal EMMA yma

Europol ac EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube ac LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook ac LinkedIn

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, EU, gwyngalchu arian, Gwyngalchu arian