Mae'r UE yn rhoi cymorth i ddioddefwyr argyfwng #Venezuela

| Rhagfyr 6, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dyrannu € 20 miliwn ychwanegol i ymateb i anghenion brys y rhai yr effeithir arnynt gan yr argyfwng economaidd-gymdeithasol yn Venezuela.

Daw hyn ar ben € 35m mewn rhyddhad argyfwng a chymorth datblygu i bobl yn y wlad a'r rhanbarth a gyhoeddwyd ym mis Mehefin.

Cymorth Dyngarol a Argyfwng Rheoli Comisiynydd Christos Stylianides Ymwelodd â Colombia ym mis Mawrth a theithiodd i'r ffin ddwyreiniol â Venezuela a phont Simon Bolivar, a grybwyllwyd gan filoedd o ymfudwyr yn ddyddiol.

"Rydw i wedi gweld y dychryn a dioddefaint gan lawer o Venezuelans, a orfodi i adael eu cartrefi trwy'r argyfwng datblygol yn y wlad. Mae'r UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i helpu'r rhai sydd mewn angen yn Venezuela, yn ogystal â chymunedau'r gwesteion mewn gwledydd cyfagos. Bydd ein harian newydd yn gwella ein hymdrechion i ddarparu cymorth iechyd a bwyd, lloches brys, a gwell mynediad i ddŵr a glanweithdra, "meddai'r Comisiynydd Stylianides.

Bydd y pecyn rhyddhad argyfwng yn hybu ymateb parhaus yr UE i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed, a chefnogi galluoedd derbyn y cymunedau llety yn y rhanbarth. Mae cymorth yr UE, a gyflwynir trwy bartneriaid ar lawr gwlad, yn canolbwyntio ar ofal iechyd brys, cymorth bwyd, lloches ac amddiffyniad i'r teuluoedd mwyaf agored i niwed yr effeithir arnynt gan yr argyfwng.

Cefndir

Mae'r argyfwng economaidd-gymdeithasol yn Venezuela wedi'i nodi gan ddiffyg mynediad i wasanaethau sylfaenol, prinder bwyd ac achosion o epidemig. Plant, menywod, pobl hŷn a phoblogaethau cynhenid ​​yw'r rhai mwyaf yr effeithir arnynt.

Mae'r argyfwng wedi sbarduno dioddefaint anferthol, dadleoli ac ymfudo. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae mwy na 3 miliwn o Venezuelans wedi gadael eu gwlad ers 2015 ac maent yn chwilio am loches mewn gwledydd cyfagos - yn bennaf yn Colombia (sydd ar hyn o bryd yn cynnal 1 miliwn o Venezuelans), Periw (506,000), Ecuador (221,000) a Brasil ( 85,000). Mae hyn yn cynrychioli'r mudo dynol mwyaf yn America Ladin yn ddiweddar.

Mwy o wybodaeth

Taflen ffeithiau - Cymorth dyngarol i Dde America

Datganiad i'r wasg - Argyfwng Venezuela: Mae'r UE yn cyhoeddi dros € 35m mewn cymorth dyngarol a datblygu (07 / 06 / 2018)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cronfa Undod Undeb Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.