Prosiect #BELLA: Bydd priffyrdd data digidol newydd yn dod â Ewrop a America Ladin yn nes ato

| Ionawr 9, 2019

Mae'r contract i adeiladu cebl ffibr optig sy'n rhedeg o dan y Cefnfor Iwerydd a fydd yn cysylltu America Ladin ac Ewrop bellach mewn grym. Bwriedir i'r cebl drawsatllan newydd hon fod yn barod i'w ddefnyddio yn 2020 a bydd yn rhedeg rhwng Portiwgal a Brasil. Bydd yn darparu cysylltedd band eang uchel, yn hyrwyddo busnes, cyfnewid gwyddonol a diwylliannol rhwng y ddwy gyfandir.

Un o brif gyfranogwyr y prosiect yw BELLA (Adeiladu Cyswllt Ewrop i America Ladin), partneriaeth ryngwladol o rwydweithiau ymchwil ac addysg y mae ei fuddsoddwr blaenllaw yn y Comisiwn Ewropeaidd gyda chyfraniad o oddeutu € 26.5 miliwn o Horizon 2020, Copernicus, a'r rhanbarthol Datblygu Cydweithredu Offeryn.

Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica, y Farchnad Mewnol, y Diwydiant, Entrepreneuriaeth a BBaChhau Comisiynydd Elżbieta Bieńkowska, Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Dywedodd Mariya Gabriel a'r Comisiynydd Economi a Chymdeithas Ddigidol, Carlos Moedas mewn datganiad ar y cyd: "Nid yw America Ladin ac Ewrop erioed wedi bod cysylltiedig mor agos: rydym yn falch o weld y cebl rhyngweithiol hwn yn dod yn realiti. Bydd y briffordd ddigidol newydd yn cefnogi arloesedd ar gyfer gwell gwasanaethau arsylwi ar y ddaear, yn gam ymlaen wrth greu ardal ymchwil gyffredin yn yr UE-Ladin, a mynd i'r afael â rhaniad digidol America America gydag Ewrop ac o fewn y rhanbarth, gyda photensial ar gyfer cydweithio hyd yn oed yn fwy y blynyddoedd i ddod. Mae'r prosiect hwn hefyd yn adlewyrchu ymrwymiad yr UE i gydweithio ag America Ladin tuag at weithredu'r Agenda 2030. "

Yn ogystal â hwyluso cydweithio mewn meysydd megis cyfrifiaduron cwmwl, telefeddygaeth, busnesau ac ymchwil a chymunedau addysg bydd y cysylltiad tanddaearol newydd hwn yn cryfhau'r defnydd o ddata arsylwi daear a galluogi darganfyddiadau gwyddonol newydd. Ar ben hynny, bydd yn cefnogi ymgysylltu ymhellach ymhlith gwledydd Ladin America.

Am fwy o wybodaeth gweler yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brasil, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, America Ladin, Portiwgal

Sylwadau ar gau.