#IATA yn poeni dim-ddelio #Brexit cynlluniau ddim yn ddigon i osgoi tarfu ar hedfan

| Ionawr 11, 2019

Mae mesurau i ganiatáu i deithiau hedfan barhau rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain os bydd Brexit anhrefnus yn annhebygol o fod yn ddigon i osgoi rhai amhariadau a chanslo, rhybuddiodd pennaeth grŵp trafnidiaeth awyr blaenllaw'r byd ddydd Iau (10 Ionawr), yn ysgrifennu Alexander Cornwell.

Mae Prydain ar fin gadael yr UE ar 29 Mawrth, ond gyda llai na thri mis i fynd â Phrif Weinidog y DU, Theresa May wedi methu â chael cefnogaeth gartref am gytundeb ymadael, gan gynyddu'r rhagolygon o egwyl "dim-fargen" mewn perthynas.

"Rydyn ni ychydig yn poeni am fod y canllawiau cyntaf wedi cael eu cyhoeddi ac, rwy'n credu, yn cyfyngu ar draffig," meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr Cymdeithas Trafnidiaeth Awyr Rhyngwladol (IATA) Alexandre de Juniac (llun).

Dywedodd fod y mesurau yn seiliedig ar draffig rhwng yr UE a Phrydain yn 2018, ac felly nid oeddent yn ystyried cynnydd arfaethedig mewn teithiau eleni.

Byddai hynny'n golygu, pe bai teithiau hedfan "dim-fargen", yn gorfod dechrau cael eu haddasu neu eu canslo unwaith y byddai traffig yn cyrraedd y nenfwd 2018 y seiliwyd y mesurau arno, meddai.

"Rwy'n gobeithio y byddwn yn gallu argyhoeddi awdurdodau'r DU ac Ewrop i fod yn fwy hyblyg," meddai wrth gohebwyr yn Dubai.

Dywedodd De Juniac hefyd nad oedd yn credu y byddai hedfan yn cael ei seilio ar unwaith os na fydd yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain yn cyrraedd cytundeb cyn 29 Mawrth.

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop, Hedfan / cwmnïau hedfan, Brexit, EU, awdurdodiad diogelwch ar draws yr UE, Sky sengl Ewropeaidd, UK