Gwnewch #EUFinancialMarketSupervision gryfach ac yn addas ar gyfer #Brexit meddai #EPP

| Ionawr 11, 2019

Mae Pwyllgor Senedd Ewrop ar Faterion Economaidd ac Ariannol wedi mabwysiadu diwygiad o bensaernïaeth Goruchwylio'r Farchnad Ariannol Ewropeaidd gan fwyafrif trawsbleidiol mawr. “Rydym am i Oruchwyliaeth Marchnad Ariannol Ewrop fod yn gryfach ac yn fwy effeithlon ac i gwrdd â sialensiau Brexit, digideiddio a gwyngalchu arian,” meddai ASE y Grŵp EPP Othmar Karas, cyd-gysylltydd y Senedd yn y gyfraith ddrafft.

Mae'r diwygiad yn newid y cymwyseddau, y strwythur, llywodraethu ac ariannu'r Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA), yr Awdurdod Yswiriant a Phensiynau Galwedigaethol Ewropeaidd (EIOPA) a'r Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA).

“Pwrpas marchnadoedd ariannol yw creu buddsoddiadau, swyddi a thwf. Nod y diwygiad yw sicrhau bod hyn yn digwydd mewn gwirionedd, ”eglurodd Karas. Bydd gweithdrefnau gwneud penderfyniadau yn cael eu symleiddio, bydd biwrocratiaeth a diswyddiadau'n cael eu lleihau, bydd rhai gweithgareddau trawsffiniol yn cael eu goruchwylio'n uniongyrchol ar lefel yr UE a bydd yr awdurdodau yn atebol i Senedd Ewrop.

“Bydd Goruchwyliaeth Marchnad Ariannol Ewropeaidd hefyd yn derbyn hawliau tor-toriad cryfach mewn perthynas â thrydydd gwledydd. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau nad yw'r Brits, unwaith y byddant allan, yn dechrau gwneud busnes amheus yn yr UE gyda rheolau gwan. Byddwn yn sicrhau bod pwy bynnag sy'n gwneud busnes ariannol yn yr UE yn gorfod ufuddhau i'n rheolau caeth, ”Tanlinellodd Karas.

Bydd brwydro yn erbyn gwyngalchu arian hefyd yn haws gyda'r rheolau newydd. “Mae achosion troseddol diweddar fel Danske Bank yn Estonia yn dangos nad yw rheolau Ewropeaidd wedi'u gorfodi ym mhob man. Mae cyfanswm yr arian sy'n cael ei olchi yn Ewrop bellach yn uwch na Chyllideb yr UE. Dyna pam rydym am fwndelu goruchwyliaeth a hawliau sancsiwn o ran gwyngalchu arian yn yr Awdurdod Bancio Ewropeaidd ym Mharis, ”daeth Karas i ben.

Pleidlais ddoe (Ionawr 10) yw safbwynt y Senedd ar gyfer y trafodaethau sydd i ddod gydag aelod-wladwriaethau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Senedd Ewrop, UK, EPP UK

Sylwadau ar gau.