Gwnewch #EUFinancialMarketSupervision gryfach ac yn addas ar gyfer #Brexit meddai #EPP

| Ionawr 11, 2019

Mae Pwyllgor Seneddol Ewrop ar Faterion Economaidd ac Ariannol wedi mabwysiadu diwygiad o bensaernïaeth Goruchwyliaeth Marchnad Ariannol Ewropeaidd gan fwyafrif trawsbleidiol fawr. "Rydyn ni am i'r Goruchwyliaeth Farchnad Ariannol Ewropeaidd fod yn gryfach ac yn fwy effeithlon ac i gwrdd â heriau Brexit, digido a gwyngalchu arian," meddai ASE Grwp EPP Othmar Karas, y Senedd yn gyd-rapporteur y gyfraith ddrafft.

Mae'r diwygiad yn newid cymwyseddau, strwythur, llywodraethu ac ariannu'r Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA), yr Awdurdod Yswiriant a Phensiynau Galwedigaethol Ewropeaidd (EIOPA) a'r Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA).

"Pwrpas marchnadoedd ariannol yw creu buddsoddiadau, swyddi a thwf. Nod y diwygiad yw sicrhau bod hyn yn digwydd yn wirioneddol, "esboniodd Karas. Caiff gweithdrefnau gwneud penderfyniadau eu symleiddio, bydd biwrocratiaeth a diswyddiadau yn cael eu lleihau, bydd rhai gweithgareddau trawsffiniol yn cael eu goruchwylio'n uniongyrchol ar lefel yr UE a bydd yr awdurdodau'n atebol i Senedd Ewrop.

"Bydd Goruchwylio Marchnad Ariannol Ewropeaidd hefyd yn cael hawliau torri toriadau cryfach mewn perthynas â thrydydd gwledydd. Mae hyn yn angenrheidiol i wneud yn siŵr nad yw'r Britiaid, unwaith y byddant allan, yn dechrau gwneud busnes difrifol yn yr UE gyda rheolau gwan. Byddwn yn sicrhau bod pwy bynnag sy'n gwneud busnes ariannol yn yr UE yn gorfod ufuddhau i'n rheolau llym, "pwysleisiodd Karas.

Bydd ymladd gwyngalchu arian hefyd yn haws gyda'r rheolau newydd. "Mae achosion troseddol diweddar fel Banc Danske yn Estonia yn dangos nad yw rheolau Ewropeaidd wedi'u gorfodi ymhobman. Mae cyfanswm yr arian sy'n cael ei lansio yn Ewrop bellach yn uwch na Chyllideb yr UE. Dyna pam yr ydym am bwndelu hawliau goruchwylio a sancsiwn mewn perthynas â gwyngalchu arian yn Awdurdod Bancio Ewrop ym Mharis, "daeth Karas i'r casgliad.

Pleidlais ddoe (10 Ionawr) yw sefyllfa'r Senedd ar gyfer y trafodaethau sydd i ddod gydag aelod-wladwriaethau.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Senedd Ewrop, UK, EPP UK