Nid yw #NATO cyffredinol 'yn credu mewn perthynas dda â Rwsia'

| Ionawr 11, 2019

Ym mis Rhagfyr, cytunodd cynghreiriaid NATO y cyllidebau sifil a milwrol ar gyfer 2019. Mewn cyfarfod o gynghreiriaid Cyngor Gogledd Iwerydd cytunwyd ar gyllideb sifil o € 250.5 miliwn a chyllideb milwrol o € 1.395 biliwn ar gyfer 2019, yn ysgrifennu Viktors Domburs.

Croesawodd Ysgrifennydd Cyffredinol NATO Jens Stoltenberg gytundeb y cyllidebau, gan ddweud: "Mae'r byd yn newid, ac mae NATO yn addasu. Mae cynghreiriaid yn buddsoddi mewn NATO i fynd i'r afael â heriau ein hamser, gan gynnwys bygythiadau seiber a hybrid, Rwsia mwy pendant ac ansefydlogrwydd ar draws y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. "

Felly, yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Rwsia yw un o'r prif fygythiadau y bydd y Gynghrair yn eu hwynebu yn 2019. Nid yw'r neges y mae NATO yn awyddus i negodi â Rwsia bob amser yn cael ei brofi gan weithredoedd y Gynghrair. Po fwyaf, felly mae swyddogion uchelradd NATO hyd yn oed yn gwrth-ddweud y cyfryw neges gan eu datganiadau. Daeth yn amlwg nad yw NATO yn ogystal â Rwsia bob amser yn uwch na'r bwrdd.

Creodd Philip Breedlove, cyn-orchymyn cynghrair y Goron Ewrop, y Llysgennad Alexander Vershbow, cyn-ysgrifennydd cyffredinol NATO, adroddiad o'r enw Diffyg Parhaol: Gwelliannau i Presenoldeb Milwrol yr Unol Daleithiau yng Ngogledd Canolbarth Ewrop sy'n asesu digonolrwydd lleoliadau presennol yr Unol Daleithiau, gyda ffocws ar Ogledd Ganolog Ewrop.

Bydd adroddiad llawn yn cael ei gwblhau ym mis Ionawr 2019, ond mae a crynodeb byr o gasgliadau ac argymhellion y dasg.

Gwneir pob argymhelliad er mwyn cryfhau gwaharddiad NATO a chydlyniad gwleidyddol. Mae'r awduron yn dweud bod "ymgorffori milwrol yn Rhanbarth Milwrol Gorllewinol Rwsia a Kaliningrad, ac mae ei ryfel" hybrid "yn erbyn cymdeithasau'r Gorllewin wedi cynyddu ansefydlogrwydd yn y rhanbarth, ac wedi gwneud amddiffyniad cyfunol a rhwystro cenhadaeth frys i'r Unol Daleithiau a NATO. "

Maent yn cymryd camau sylweddol gan yr Unol Daleithiau a NATO i wella eu sefyllfa grym ac ymateb i ymddygiad ysgogol Rwsia.

Mabwysiadodd y Gynghrair y Cynllun Gweithredu Parodrwydd, a alwodd am greu Cyd-dasglu Parodrwydd Uchel Iawn (VJTF) ac ehangu Llu Ymateb NATO (NRF) i gynyddu gallu'r Gynghrair i atgyfnerthu unrhyw allyriadau dan fygythiad.

Yn Uwchgynhadledd 2016 Warsaw, cymerodd y Gynghrair gam nesaf wrth atal adeiladu trwy gytuno i ddefnyddio pedwar grŵp rhyfel NATO rhyngwladol o tua milwyr 1,200 ym mhob un o'r gwladwriaethau Baltig a Gwlad Pwyl.

Byddai Menter Parodrwydd NATO, y cynllun Four 30s, a elwir yn ddathlu deg ar hugain o bataliwn daear, deg o garfanau awyr, a thri deg o frwydrwyr llongau mawr i fod yn barod i'w defnyddio ac ymgysylltu â gwrthwynebydd o fewn deg diwrnod. Cymerwyd camau eraill i gryfhau Strwythur Rheoli NATO a lleihau problemau symudedd trwy Ewrop.

Ymhlith eraill, argymhelliad y prif adroddiad yw: gwella ystum atal yr Unol Daleithiau a NATO ar gyfer y rhanbarth ehangach, nid yn unig i'r wlad sy'n cynnal y defnydd o'r Unol Daleithiau, gan gynnwys cryfhau parodrwydd a gallu ar gyfer atgyfnerthu; atgyfnerthu cydlyniad NATO; yn cynnwys mwy o leoliadau marwol ac aer yn y rhanbarth, ochr yn ochr â lluoedd tir a galluogi eraill; hyrwyddo hyfforddiant a pharodrwydd gweithredol grymoedd a ddefnyddiwyd gan yr Unol Daleithiau a rhyngweithrededd â genedl y gwesteiwr a lluoedd cysylltiedig eraill; sicrhau'r hyblygrwydd gweithredol mwyaf posibl i gyflogi lluoedd yr Unol Daleithiau a ddefnyddir i ranbarthau eraill y Gynghrair ac yn fyd-eang; ehangu cyfleoedd ar gyfer rhannu baich cysylltiedig, gan gynnwys defnyddio amlochrog yn y rhanbarth a thu hwnt; a sicrhau cefnogaeth ddigonol i wledydd ar gyfer lleoli yr Unol Daleithiau.

Nid yw'r holl gamau hyn yn edrych fel cyfaddawd diplomyddol neu fwriad i leihau'r tensiwn rhwng NATO a Rwsia. Yn ei dro, mae Rwsia yn hyblyg ei gyhyrau milwrol. Mae Moscow i gynnal ymarferion milwrol 4,000 yn 2019. Dywedodd gweinidog amddiffyn Rwsia y bydd Rwsia yn cynyddu galluoedd ymladd mewn ymateb i fwriad yr Unol Daleithiau i dynnu'n ôl o'r cytundeb Lluoedd Niwclear Ystod Canolradd (INF).

Mae'r ddau bwerau uwch yn cynyddu eu galluoedd milwrol ac yn rhoi i Ewrop sydd mewn perygl o ryfel. Yr unig ffordd allan yw negodi, i ddangos ewyllys da i newid y sefyllfa, i roi'r gorau i blannu rhyfel yn cuddio ar ôl cyhuddiadau.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, NATO, Rwsia