Mae gan #Romania lawer o waith i'w wneud gartref ac ym Mrwsel dywed #Greens

| Ionawr 11, 2019

Ar ddechrau Llywyddiaeth Rwmania, Cyngor yr UE, Philippe Lamberts (Yn y llun), llywydd grŵp Greens / EFA yn Senedd Ewrop: "Nid oes llawer o amser ar ôl yn y ddeddfwrfa hon ond mae llawer o waith i'w wneud. Mae diwygio Dulyn, amddiffyniad yn yr hinsawdd, allyriadau CO2 o geir a tryciau, diogelu chwibanwyr, cyfiawnder treth, cyflogau teg ac amodau gwaith ac Ewrop gymdeithasol oll o dan stiwardiaeth Llywyddiaeth y Rwmania. Mae'r Greens / EFA yn disgwyl i Lywyddiaeth y Rwmania wneud yr Undeb Ewropeaidd yn fwy cyfeillgar i'r hinsawdd, yn decach ac yn fwy cymdeithasol. Gwella bywydau pobl yw'r ffordd orau o fynd â'r gwynt allan o hwyliau poblogaidd yr adain dde cyn yr etholiadau Ewropeaidd.

"Ar gyfer ei holl sbin pro-Ewropeaidd, fe wnaeth Llywyddiaeth y Cyngor Awstria rwystro'r bêl ar gyfiawnder treth, sy'n fater allweddol i ddinasyddion yr UE ac am adeiladu ymddiriedaeth yn Ewrop. Dylai Llywyddiaeth y Rwmania ddangos arweinyddiaeth Ewropeaidd trwy weithio'n gyflym tuag at drethi tecach i gwmnïau a thryloywder treth ar gyfer rhyngwladol. "

Dywedodd Ska Keller, llywydd grŵp Greens / EFA yn Senedd Ewrop: "Mae natur Llywyddiaeth Cyngor yr UE yn golygu y rhoddir ffocws ychwanegol i'r aelod wladwriaeth sy'n dal y teyrnasiad, ac ar hyn o bryd ni fu mwy o waith craffu rhyngwladol ar llygredd cyson y elît Rwmania ac ymdrechion y llywodraeth i ddychwelyd ar enillion yn y frwydr yn erbyn llygredd yn y wlad. Mae diswyddo gwrth-lygredd yr erlynydd, Laura Codruţa Kövesi, yn ogystal ag ymddiswyddiad diweddar ei brwdfrydedd, a ddangoswyd tuag at brotestwyr heddychlon yn ymosod yn erbyn llygredd, ac ymdrechion i ddal amnest am droseddau llygredd i swyddogion sy'n tanseilio'n ddifrifol ymrwymiad Romania i reolaeth y gyfraith , hawliau sifil a'r frwydr yn erbyn crefft.

"Mewn gwlad lle collir ychydig o dan € 40 biliwn y flwyddyn i lygredd, dylai'r llywodraeth Rwmania gymryd y cyfle i'r Llywyddiaeth brofi ei ymrwymiad i'r frwydr yn erbyn llygredd, y gyfraith gyfraith a gwerthoedd Ewropeaidd. Mae gweddill Ewrop yn gwylio. "

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Gwyrddion, Romania