Mae'r UE yn gwneud cynigion i hyrwyddo proses ddiwygio #UN rhyngwladol # Diffygion sy'n gysylltiedig â buddsoddi

| Ionawr 22, 2019

Cyflwynodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau ddau gynnig ddydd Gwener (19 Ionawr) i Weithgor y Cenhedloedd Unedig o dan Gomisiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith Masnach Ryngwladol (UNCITRAL) gyda'r dasg o archwilio diwygio setliad anghydfod rhwng buddsoddwyr a gwladolion (ISDS). Bydd y cynigion gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau, yn ogystal â chynigion a gyflwynwyd gan wledydd eraill, yn cael eu trafod yng nghyfarfod nesaf y Gweithgor o 1 i 5 Ebrill 2019 sydd wedi bod yn ymgynnull ers mis Tachwedd 2017.

y papur cyntaf yr UE yn nodi cynnig yr UE i sefydlu llys buddsoddi amlochrog parhaol gyda mecanwaith apêl a beirniaid amser llawn. Mae'r UE yn ystyried hyn fel yr unig opsiwn diwygio a all ymateb yn effeithiol i'r holl bryderon a nodwyd yn y broses Cenhedloedd Unedig hon. Byddai'n gwella rhagweladwyedd a chysondeb penderfyniadau ac yn sicrhau eu cywirdeb, yn dileu pryderon moesegol y system bresennol, ac yn mynd i'r afael yn effeithiol â phroblemau costau gormodol a hyd.

y ail bapur yn gwneud cynigion ar gyfer cynllun gwaith effeithiol fel bod y Gweithgor yn datblygu atebion a chynigion testun pendant i'w mabwysiadu gan Gomisiwn UNCITRAL ac yn y pen draw Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Y adroddiadau o gyfarfodydd y Gweithgor ar gael ar y Gwefan UNCITRAL.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cenhedloedd Unedig

Sylwadau ar gau.