Cadw plant yn ddiogel yn y byd digidol: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi creu grŵp arbenigol newydd ar #OnlineChildSafety

| Chwefror 6, 2019

Ar 5 Chwefror yr oedd Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2019 ac rydym yn ei ddathlu ynghyd â chreu Grŵp Arbenigol newydd ar y Rhyngrwyd Mwy Diogel i Blant i helpu i wella cydlynu a chydweithrediad rhwng aelod-wladwriaethau'r UE a chynnig camau pendant i gadw plant yn ddiogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Dywedodd y Comisiynydd Economi a Chymdeithas Ddigidol Mariya Gabriel: “Mae'n bleser gennyf gyhoeddi creu'r grŵp arbenigol heddiw, ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2019. Ar y diwrnod hwn, rydym yn canolbwyntio mwy nag erioed ar ffyrdd o wella defnydd diogel, cadarnhaol a chynhwysol o dechnoleg ddigidol, yn enwedig ymhlith plant a phobl ifanc. Mae slogan eleni, Together for a Better Internet, yn ein hatgoffa'n amserol na all gwlad neu sefydliad weithredu'n effeithiol ar ei phen ei hun o ran diogelwch ar y rhyngrwyd. Mae'r cydlynu a'r cydweithio rhwng yr aelod-wladwriaethau yr un mor bwysig yn hynny o beth â'r gwaith gwerthfawr y bydd yn ei wneud ar gynnig camau pendant. ”

Gwnaeth y Comisiynydd Gabriel y cyhoeddiad yn ystod ymweliad â Child Focus, canolfan rhyngrwyd fwy diogel Gwlad Belg, i nodi Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2019. Cyfarfu â disgyblion ysgol Bwlgareg a Ffrangeg ym Mrwsel i drafod eu profiadau a'u hymwybyddiaeth o sut i aros yn ddiogel pan fyddant ar-lein. Yna cymerodd ran mewn deialog dinasyddion gyda disgyblion 500 yn yr ysgol Ewropeaidd.

Hefyd, defnyddiodd y Comisiynydd Gabriel Ddiwrnod y Rhyngrwyd Mwy Diogel i dynnu sylw at yr ymgyrch codi ymwybyddiaeth lwyddiannus #SaferInternet4EU a lansiodd ar 5th Chwefror 2018 a chyrraedd ysgolion 15,500 a bron 30 o ddinasyddion yr UE gyda channoedd o fentrau, digwyddiadau ac offer i amddiffyn plant rhag bygythiadau ar-lein.

Am fwy o wybodaeth am y Grŵp Arbenigol newydd ar y Rhyngrwyd Mwy Diogel i Blant gweler yma ac i gael rhagor o wybodaeth am Rhyngrwyd Mwy Diogel i'r UE, gweler hyn Taflen ffeithiau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.