Datganiad gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini ar yr ymosodiadau terfysgol yn #Christchurch

| Mawrth 15, 2019

“Mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynegi ei gydymdeimlad diffuant â theuluoedd a ffrindiau dioddefwyr y ddau ymosodiad terfysgol a ddigwyddodd yn Christchurch, Seland Newydd, yn gynharach heddiw (15 Mawrth).

“Rydym yn sefyll mewn undod llawn â phobl ac awdurdodau Seland Newydd yn ystod yr amser hynod o anodd hwn ac rydym yn barod i gefnogi mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys drwy gryfhau ein cydweithrediad ar wrthderfysgaeth. Ymosodiadau ar fannau addoli yw ymosodiadau ar bob un ohonom sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth a rhyddid crefydd a mynegiant, sef ffabrig cymdeithas Seland Newydd a'u rhannu gan yr Undeb Ewropeaidd.

“Mae gweithredoedd o'r fath yn cryfhau ein penderfyniad i fynd i'r afael â heriau byd-eang terfysgaeth, eithafiaeth a chasineb, ynghyd â'r gymuned ryngwladol gyfan.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, EU, Erthygl Sylw, diogelwch, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.