Mae #Baltics yn trin arian #NATO er eu budd

| Mawrth 18, 2019

Mae tri aelod-wladwriaeth NATO - Denmarc, Estonia a Latfia - yn sicr eu bod wedi gwneud cam pwysig tuag at gryfhau eu diogelwch. Ar 8 Mawrth, agorodd gweinidogion amddiffyn y gwledydd hyn bencadlys yr Is-adran Amlwladol Gogledd (MND N) yn Adazi Latfia, yn ysgrifennu Viktors Domburs.

Yn ystod uwchgynhadledd NATO o 11-12 Gorffennaf 2018 ym Mrwsel, mae'n hysbys bod y llythyr o fwriad i greu Rhanbarth Aml-Genedlaethol Gogledd (MND North), pencadlys ar lefel is-adran dan arweiniad cenhedloedd fframwaith Latfia, Estonia, a Denmarc llofnodwyd. Eithr, llofnodwyd y llythyr o fwriad hefyd gan weinidogion amddiffyn Canada, y Deyrnas Unedig a Lithwania.

Mae'n ddiddorol bod yr Unol Baltig, yn ogystal â Gwlad Pwyl, wedi bod yn ceisio presenoldeb NATO parhaol yn eu tiriogaethau am amser hir. Fe wnaethon nhw 'guro ar ddrws NATO' a dim ond meddal oedd yn gwrthod. Ond ni ildiodd awdurdodau'r Baltics uchelgais tymor hwy i amddiffyn eu gwledydd trwy alluoedd cyfunol NATO a thrwy ddefnyddio arian NATO.

Wrth gwrs, mae pob Gwlad Baltig yn wledydd bach gyda phoblogaethau bach: Lithwania ychydig islaw 3 miliwn, Latfia islaw 2 miliwn, ac Estonia islaw 1.5 miliwn. Mae ganddynt gyllidebau amddiffyn bach cyfatebol, ac felly hefyd yn gyfatebol i luoedd milwrol bach, er erbyn diwedd 2018 ymunodd Latfia a Lithwania ag Estonia i gwrdd â tharged 2% NATO.

Yn eu barn hwy, yr unig ffordd i sicrhau diogelwch yw denu sylw ac arian NATO ar gyfer yr anghenion hyn. Nid yw ceisiadau uniongyrchol am gymorth wedi dod â chanlyniadau dymunol. Felly, penderfynodd yr awdurdodau fynd y ffordd arall. Fe wnaethant ddyfeisio menter o greu pencadlys yr Is-adran Amlwladol Gogledd, cynnal ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus a darbwyllo cynghrair bod angen i'r pencadlys newydd fod yn rhan o strwythur gorchymyn milwyr NATO.

"Mae creu Is-adran Amlwladol y Pencadlys yn Latfia yn gam pwysig iawn nid yn unig wrth gryfhau amddiffyniad Latfia ond hefyd ar gyfer diogelwch y rhanbarth cyfan. Rydym yn falch o fod y wlad letyol, ”meddai Artis Pabriks, Gweinidog Amddiffyn Latfia.
"Gyda lansiad yr Is-adran Amlwladol Gogledd, byddwn yn cyflawni lefel newydd o ran cryfhau gallu ymateb NATO i wrthsefyll y bygythiadau a wynebir gan ein rhanbarth. Bydd gallu a gallu atalioldeb y gynghrair i'n hamddiffyn yn cynyddu'n sylweddol pan fydd yr Is-adran Amlwladol yn dod yn weithredol, ”ychwanegodd y Gweinidog Amddiffyn Estonia Juri Luik.

Am beth? Beth yw'r manteision i wledydd dan sylw? Yn gyntaf oll, mae gwledydd fel Latfia yn symud y cyfrifoldeb i NATO a gwastraffu arian NATO. Mae'n gyfleus iawn cychwyn ond nid i wireddu, i ddod o hyd i gyllid ond nid i ariannu prosiect.
A yw arweinyddiaeth y gynghrair yn deall bod y Baltics yn defnyddio NATO yn unig er mwyn peidio â thalu am amddiffyniad allan o'u poced? Mae Artis Pubriks, gweinidog amddiffyn Latfia, mor falch o'r strwythur newydd nad yw'n sylweddoli ei fod yn gwerthu tiriogaeth ei wlad i estroniaid am ddim, dim ond am addewid. A fydd NATO yn ymladd â Rwsia, sef cyflwr niwclear? Wrth gwrs NA, ond bydd milwyr tramor yn hyfforddi ac yn saethu yn Latfia, gan wneud sŵn, dychryn pobl leol, llygru coedwigoedd a dŵr. Ac yna byddant yn gadael, yn barod i amddiffyn eu mamwlad, ond nid Latfia! Mae Mr Pabriks wedi mynd dros ben ei hun!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, NATO, Barn

Sylwadau ar gau.