#Brexit - Rhaid i unrhyw estyniad fod er mwyn torri'r cloc marw yn ôl #Gwyrdd

| Mawrth 19, 2019

Mae Tŷ'r Cyffredin y DU wedi pleidleisio i ymestyn cyfnod Erthygl 50 ac oedi Brexit. Y diwrnod cynt (13 Mawrth), pleidleisiodd y Cyffredin yn erbyn gadael y DU heb fargen, a ddaw ddiwrnod ar ôl pleidleisio i lawr y Cytundeb Tynnu'n Ôl. Bydd yn rhaid i'r DU gytuno â'r UE-27 faint o amser fydd yr estyniad yn uwchgynhadledd nesaf y Cyngor Ewropeaidd ar 21st a 22 o fis Mawrth.

Dywedodd Llywydd y Grŵp Gwyrddion / EFA ac aelod o grŵp llywio Brexit, Philippe Lamberts: “Nawr ei bod yn amlwg bod Senedd y DU wedi pleidleisio yn erbyn unrhyw fargen ac i ohirio Brexit, mae'n bryd nodi'n union beth fydd amser ychwanegol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer i fynd allan o'r llanast. Mae'r DU wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf yn diferu yn ôl ac ymlaen, ac nid yw'n gallu dod o hyd i gonsensws yn ôl gartref. Ni all unrhyw estyniad fod er mwyn gweiddi a dadlau mwy yn Nhŷ'r Cyffredin.

“Yn hytrach na anelu at fricsen goll a chynnal trydydd bleidlais ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl, mae'n bryd gofyn i bobl Prydain os ydyn nhw wir eisiau'r fargen hon neu a ydyn nhw eisiau aros yn yr UE.”

Dywedodd Ska Keller, Llywydd y Grŵp Gwyrddion / EFA: “Mae'r anhrefn a'r bywiogrwydd hwn yn parhau bob dydd, mae pobl ar ddwy ochr y Sianel yn byw mewn ofn a phryder. Mae busnesau mewn limbo ac mae bywoliaeth pobl ar y llinell.

“Mae Brexit yn drasiedi lle gall y ddwy ochr golli dim ond. Os bydd pobl Prydain mewn ail refferendwm yn penderfynu aros, rhaid i aelod-wladwriaethau eraill yr UE 27 fod yn barod i'w croesawu yn ôl gyda breichiau agored. ”

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Gwyrddion, UK