Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #DraftBudgetaryPlan wedi'i ddiweddaru gan Lwcsembwrg

| Mawrth 26, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Barn ar y diweddaru'r Cynllun Cyllidebol Drafft o Lwcsembwrg a chanfod bod y Cynllun wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2019 yn cydymffurfio'n llawn â rheolau'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf. Serch hynny, mae'r Comisiwn yn gwahodd yr awdurdodau i gyflymu cynnydd ar ran strwythurol y argymhellion ariannol yn cael eu cyfeirio atynt gan y Y Cyngor fis Gorffennaf diwethaf. Yn dilyn etholiadau cyffredinol ar 14 Hydref 2018, cymerodd llywodraeth newydd swydd yn Lwcsembwrg ar 5 Rhagfyr 2018 a chyflwynodd Gynllun Cyllideb Ddrafft wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2019 ar 5 2019 Mawrth. Mae'n diweddaru'r newid polisi heb fod yn bolisi Cynllun Gyllidebol Drafft a gyflwynwyd gan y llywodraeth sy'n gadael ar 15 Hydref 2018. Ar hyn o bryd mae Lwcsembwrg yn destun cangen ataliol y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Lwcsembwrg

Sylwadau ar gau.