#Venezuela - ASEau yn galw am etholiadau arlywyddol am ddim a diwedd ar ormes

| Mawrth 29, 2019
Ar ddydd Iau (28 Mawrth) cefnogodd Senedd Ewrop ateb heddychlon i Venezuela drwy etholiadau arlywyddol tryloyw, credadwy a chredadwy.

Gyda phleidleisiau 310 i 120 a 152 yn ymatal, pasiodd y cyfarfod llawn yr ail benderfyniad eleni ar Venezuela (y degfed un ers dechrau'r tymor seneddol presennol). Mae ASEau yn condemnio'r “gormes ffyrnig a thrais” ac yn ailadrodd eu pryder mawr yn yr argyfwng dyngarol a gwleidyddol digynsail yn y wlad.

Mae Venezuela yn wynebu prinder meddyginiaethau a bwyd, troseddau hawliau dynol enfawr, gorchwyddiant, gormes gwleidyddol, llygredd a thrais, y nodiadau testun. Mae tlodi wedi cyrraedd 87% o'r boblogaeth ac mae miliynau o Venezuelans wedi ffoi o'r wlad, mae'n ychwanegu. Mae ASEau hefyd yn cyfeirio at y toriadau trydan diweddar, sydd wedi gwaethygu'r argyfwng gofal iechyd dramatig sydd eisoes yn bodoli.

Cefnogaeth i fap ffordd Guaidó

Mae'r Siambr yn cadarnhau ei bod yn cydnabod Juan Guaidó fel Llywydd dros dro cyfreithlon Venezuela ac yn mynegi ei chefnogaeth lawn i'w fap ffordd, sef rhoi terfyn ar hawliadau anghyfreithlon i rym, gan sefydlu llywodraeth drosiannol genedlaethol a chynnal etholiadau arlywyddol. ASEau yn galw ar aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt eto wedi cydnabod Guaidó i wneud hynny ar frys.

Rhoi'r gorau i aflonyddu a chadw newyddiadurwyr a gwleidyddion

Mae'r Senedd yn galw ar y 'Maduro anghyfreithlon regime' i atal aflonyddu, cadw a phob math o ormes yn erbyn newyddiadurwyr, arweinwyr gwleidyddol ac aelodau o dîm Juan Guaidó, gan gynnwys ei bennaeth staff, Roberto Marrero.

Cymorth dyngarol ac argyfwng mudol

Mae ASEau yn dadlau bod y cymorth dyngarol a gynigir gan Colombia a Brasil, mewn rhai achosion, yn cael ei wrthod yn ffyrnig er gwaethaf y cyflenwadau bwyd sydd eisoes yn Venezuela, ac mewn rhai achosion wedi'u dinistrio gan y gyfundrefn.

Mae'r penderfyniad hefyd yn cyfeirio at yr argyfwng mudo cynyddol ar draws y rhanbarth cyfan, gan gydnabod ymdrechion a chydlyniad gwledydd cyfagos. Mae ASEau yn mynnu bod y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i gydweithio â'r gwledydd hyn, nid yn unig trwy ddarparu cymorth dyngarol, ond hefyd drwy gynnig mwy o adnoddau.

Sancsiynau ychwanegol yr UE

Yn olaf, mae'r Senedd yn galw am sancsiynau ychwanegol yr UE sy'n targedu asedau awdurdodau gwladol anghyfreithlon dramor a'r unigolion hynny sy'n gyfrifol am dorri hawliau dynol a gormes. Mae'n awgrymu gwaharddiadau fisa ar gyfer yr unigolion hyn, yn ogystal â'u perthynas agosaf.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, venezuela

Sylwadau ar gau.