Sweden PM # Löfven: 'Rhaid i'n gwerthoedd cyffredin ein harwain at ddyfodol gwell fyth'

| Ebrill 4, 2019
PM PM Stefan Löfven o Sweden yn ystod y ddadl ar Ddyfodol Ewrop yn y Senedd Ewropeaidd i feicio CC-BY-4.0: © Undeb Ewropeaidd 2019 - Ffynhonnell: EPTrafododd PM Sweden Stefan Löfven ddyfodol Ewrop gydag ASEau © CC-BY-4.0: © Undeb Ewropeaidd 2019 - Ffynhonnell: EP

Trafododd Prif Weinidog Sweden, Stefan Löfven, ddyfodol Ewrop gydag ASEau ac Is-lywydd y Comisiwn Valdis Dombrovskis, ddydd Mercher (3 Ebrill).

Yn ei anerchiad i ASEau, pwysleisiodd y Prif Weinidog Löfven fod yn rhaid i'r UE gamu i fyny i amddiffyn ei werthoedd sylfaenol i greu gobaith ar gyfer y dyfodol, a mai'r ffordd fwyaf strategol o frwydro yn erbyn y lluoedd sy'n herio'r gwerthoedd hynny yw cyflawni ar gyflogaeth, diogelwch, mudo a newid yn yr hinsawdd.

Mae angen i'r UE sefyll dros ddemocratiaeth - hefyd gartref

Mewn adegau pan fydd y system amlochrog yn cael ei hysgwyd i'w chraidd, dywedodd Mr Löfven mai cyfrifoldeb yr UE yw sefyll dros atebion cyffredin, seiliedig ar egwyddor, a threfn byd lle na allai ddod o flaen y dde. Ond dim ond os yw'r holl aelod-wladwriaethau'n sefyll dros yr egwyddor hon gartref y gall yr UE fod yn llais cryf dros ddemocratiaeth yn y byd, ychwanegodd.

“Am bob egwyddor ddemocrataidd sy'n cael ei gwanhau yn yr UE, mae llais yr UE yn y byd yr un mor wan. Dim ond os oes gennym gyfryngau rhydd a llysoedd annibynnol yn ein hundeb y gallwn fod yn rym ar gyfer cyfryngau rhydd a rheolaeth y gyfraith. ”

Gwersi ar ôl Brexit

Ynghylch Brexit, dywedodd y PM o Sweden: “Credaf ei bod yn hanfodol i bob un ohonom yn y trafodaethau Brexit presennol y gall y DU a'r UE symud ymlaen fel ffrindiau - a chreu perthynas agos, gref a hirdymor. Ond yr unig ffordd i'r UE osgoi goroesi ymadael tebyg yn y dyfodol yw profi ei werth yn gyson i fywydau bob dydd pobl - ac i'w breuddwydion ar gyfer y dyfodol ”.

Cyllideb hirdymor yr UE 2021-2027

O ran y trafodaethau ar gyllideb hirdymor newydd yr UE, dywedodd Mr Löfven: “Nid ydym yn cynnig cyllideb fwy, ond yn hytrach yn blaenoriaethu arloesedd a swyddi newydd, a'r seilwaith digidol, addysgol a ffisegol sydd ei angen i'w gwneud yn bosibl”.

Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol

Diolchodd y Prif Weinidog Löfven i'r Arlywydd Juncker a'r Comisiwn, Senedd Ewrop a'r aelod-wladwriaethau yn y Cyngor “am ein holl waith i greu colofn gymdeithasol, a sefydlu 20 egwyddorion allweddol sy'n cryfhau hawliau cymdeithasol holl ddinasyddion Ewrop. ”

Ychwanegodd hefyd y bydd Sweden yn mynd ati i hyrwyddo pob cytundeb masnach rydd newydd, “oherwydd ein bod yn gwybod faint o swyddi y gallant eu creu”.

Mudo

“Ni ddylai'r UE byth golli rheolaeth yn y ffordd y gwnaeth yn ystod yr argyfwng ffoaduriaid. Mae symudiad rhydd pobl yn gofyn am ffiniau allanol a rennir, ac mae cyfrifoldeb a rennir am ymfudiad trefnus a rheoledig yn seiliedig ar dri philer: cydweithrediad cryf â gwledydd y tu allan i'r UE, rheolaeth yr holl ffiniau allanol a dosbarthiad teg y rhai sy'n cyrraedd ac sydd â sail dros mae lloches i'w harchwilio ”, meddai Mr Löfven.

Newid yn yr hinsawdd

Yn olaf, ar y newid yn yr hinsawdd, dywedodd PM Sweden “Rhaid i ni, gyda'n gilydd, weithredu Cytundeb Paris heb unrhyw“ ifs ”neu“ buts ”neu“ maybes ”, i gadw'r codiad tymheredd byd-eang islaw graddau 1.5. Mae angen i'r UE fabwysiadu nod o allyriadau net-dim gan 2050 fan bellaf. Mae hefyd yn gyfle gwych i ddiwydiant Ewrop, gan fod y byd i gyd yn crio am atebion newydd ”.

Mae ymyriadau siaradwyr ar gael trwy glicio ar y dolenni isod.

Datganiad agoriadol gan Antonio TAJANI, Llywydd Senedd Ewrop

Datganiad gan Stefan LÖFVEN, Prif Weinidog Sweden

Datganiad gan Valdis DOMBROVSKIS, Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Rownd gyntaf o siaradwyr grwpiau gwleidyddol

Atebion gan Brif Weinidog Sweden, Stefan LÖFVEN

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Sweden

Sylwadau ar gau.