#EUFacilityForTurkeyRefugees - Trydydd adroddiad blynyddol yn dangos cefnogaeth barhaus a phendant i ffoaduriaid a'u cymunedau lletyol

| Ebrill 15, 2019

Mae'r trydydd adroddiad blynyddol ar weithrediad y cyfleuster yn dangos canlyniadau cadarn ar gefnogaeth yr UE i ffoaduriaid a chymunedau lletyol yn Nhwrci, gan gynnwys: trosglwyddiad misol i ffoaduriaid 1.5 ar gyfer eu hanghenion sylfaenol, 5 miliwn o ymgynghoriadau gofal iechyd sylfaenol, mynediad i'r ysgol i blant 470,000 .

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd a Thrafodaethau Ehangu, Johannes Hahn: “Mae'r trydydd adroddiad blynyddol yn dangos canlyniadau cadarn wrth weithredu cymorth yr UE. Mae'r UE wedi llwyr anrhydeddu ei ymrwymiad i ysgogi € 6 biliwn ac mae'n gweithio i gefnogi a grymuso ffoaduriaid mewn angen. Ar yr un pryd, rydym yn gweithio i gefnogi cymunedau lletyol a sefydliadau Twrcaidd i sicrhau cynaliadwyedd y cymorth hwn y tu hwnt i oes y cyfleuster. ”

Dywedodd y Cymorth Dyngarol a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae trydydd adroddiad blynyddol y cyfleuster yn dangos yn glir ganlyniadau pendant yr UE o ran cefnogi ffoaduriaid bregus yn Nhwrci. Mae cymorth dyngarol yr UE yn helpu mwy na 1.5 o ffoaduriaid i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol ac i fyw mewn urddas. Rwy'n falch o'n cyflawniadau ar y cyd ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'r rhai sydd mewn angen. ”

Cyflymwyd gweithrediad y cyfleuster ymhellach yn 2018 ac mae ei gyllideb € 6 biliwn bellach wedi ei symud yn llawn. Ers lansio'r cyfleuster ym mis Mawrth 2016, cafodd prosiectau 84 ym meysydd cymorth dyngarol, addysg, gofal iechyd a chymorth economaidd-gymdeithasol eu contractio ac maent yn cyflawni canlyniadau pendant ar lawr gwlad ac yn gwella bywydau ffoaduriaid a chymunedau lletyol yn Nhwrci. Mae mwy na € 2bn eisoes wedi'i ddosbarthu hyd yn hyn.

Mae'r llawn Datganiad i'r wasg, Y adrodd a Taflen ffeithiau ar y cyfleuster ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Ffoaduriaid, Twrci

Sylwadau ar gau.