Mae #Williamson sacking yn agor cyhuddiadau yn erbyn #Huawei

| Efallai y 3, 2019

Mae braidd yn eironig bod Gweinidog Cabinet Prydeinig wedi'i ddiswyddo am gyfrinachau sy'n gollwng o gyfarfod y llywodraeth a elwir i drafod cyfrinachau. Ond Ysgrifennydd Amddiffyn Gavin Williamson (Yn y llun) Dangoswyd y drws iddo pan gysylltodd ei record galwadau ffôn symudol ef â newyddiadurwr, yn ysgrifennu Phil Braund.

Daeth sgwrs munud 11 yn dilyn cyfarfod cyfrinachol o Gyngor Diogelwch Cenedlaethol y wlad. Galwyd y cyfarfod cyfrinachol iawn i drafod a ddylai titaniwm technoleg Tsieineaidd Huawei helpu i adeiladu system 5G y DU. Cyhoeddodd y Prif Weinidog Teresa May i'w gweinidogion a'i phenaethiaid amddiffyn y byddai Huawei yn bwrw ymlaen. Oriau'n ddiweddarach y “penderfyniad i beidio â siarad am benderfyniad” oedd penawdau tudalen flaen.

Datgelodd ymchwiliad diogelwch prydlon weithgaredd symudol Williamson - ac roedd wedi mynd. Mae'n gwadu'r cyhuddiadau yn beiddgar - yn rhegi ei ddiniweidrwydd yn ddramatig “ar fywydau ei blant”. Ers y diswyddiad mae Huawei wedi amddiffyn ei safle fel arweinydd byd-eang mewn seiber-dechnoleg yn gryf.

Mae'r cwmni'n cael ei gyhuddo gan gyhuddiadau gan Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump ei fod yn ansicr. Mae'r Americanwyr wedi lansio ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ledled y byd i bensmirch Huawei, ond ychydig sydd wedi gwrando.

Rhoddodd y llysgennad Tsieineaidd yn Llundain sicrwydd i Lywodraeth y DU yn gyflym bod yr hawliadau'n ddi-sail. Dywedodd Liu Xioming fod yr honiadau Americanaidd yn “codi bwganod”. Mewn gwrth-lithriad yn yr Unol Daleithiau - sydd eisoes wedi gwahardd Huawei o'i sefydlu telathrebu - anogodd Liu y prif weinidog Prydeinig i wrthsefyll “diffynnaeth”.

Dywedodd: “Mae gwledydd sydd â dylanwad byd-eang, fel y DU, yn gwneud penderfyniadau yn annibynnol ac yn unol â'u diddordebau cenedlaethol.” Am ychydig o funudau byr ymddangosodd fel pe bai Mrs May unwaith eto'n dangos ei caledwch. Ers ei phenderfyniad trychinebus i gynnal etholiad snap dibwrpas yn 2017 - gan golli ei mwyafrif sydd eisoes yn fain - mae wedi edrych yn berson wedi'i guro.

Ond daeth allan yn swingio yn erbyn Williamson, gan ei gyhuddo'n effeithiol o orwedd i ymchwiliad mewnol. Roedd hi'n gyflym ac yn gadarn wrth wneud penderfyniadau. Byddai rhai yn dweud nad yw hynny'n rhywbeth a welwyd ers y bleidlais Brexit. Yn anffodus, mae'r eiliadau patsh porffor hynny eisoes wedi diflannu.

Mae'r sbotolau am y methiant mawr gan fethiant etholiadau lleol y Ceidwadwyr unwaith eto'n disgleirio ar PM dan bwysau. Ac mae cefnogwr Brexit, Williamson, yn addo rhoi galar i'w gyn-gyn-aelod Mrs May gan y meinciau cefn.

Ond mae bob amser wedi bod yn “gaffe-prone” - ac nid yw rhai yn credu eu bod yn ddewis da fel ysgrifennydd amddiffyn. Ymhlith penaethiaid yr amddiffyniad, roedd yn meddwl ei fod yn ysgafn, bob amser yn chwilio am bennawd.

Roedd am weld llynges Prydain yn tanio peli paent yn erbyn fflyd Sbaen oddi ar arfordir Gibraltar - nid yn union Drake yn trechu'r Armada. Ac fe ddywedodd wrth Lywydd Rwsia i “gau a mynd i ffwrdd”. Credai hefyd ei fod yn bom-brawf ar ôl rhedeg ymgyrch 2016 Mrs May yn llwyddiannus i gymryd drosodd gan David Cameron. Nawr, mae gollyngiad diogelwch honedig a wnaed o'i ffôn symudol wedi dod â'i uchelgeisiau i ben.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, UK, US

Sylwadau ar gau.