Mae'r UE yn rhyddhau ei gynnig ar gyfer rheolau ar #GlobalElectronicCommerce

| Efallai y 6, 2019

Fel rhan o'i ymrwymiad i dryloywder a chynhwysiant wrth ddatblygu ei bolisi masnach, mae'r Comisiwn wedi gwneud ei cynnig ar gyfer rheolau rhyngwladol yn y dyfodol ar e-fasnach gyhoeddus. Er gwaethaf cynnydd cyflym mewn masnach ddigidol, ar hyn o bryd nid oes unrhyw reolau amlochrog yn y maes hwn. Ym mis Ionawr penderfynodd 2019, grŵp o aelodau 76 o Sefydliad Masnach y Byd (WTO), gan gynnwys yr UE, lansio trafodaethau dylai hynny arwain at fframwaith cyfreithiol amlochrog y gallai defnyddwyr a busnesau ddibynnu arno i'w gwneud hi'n haws ac yn fwy diogel prynu, gwerthu a gwneud busnes ar-lein.

Byddai'r rheolau a gynigiwyd gan yr UE ymhlith eraill yn gwarantu dilysrwydd e-gontractau ac e-lofnodion, yn cryfhau ymddiriedaeth defnyddwyr yn yr amgylchedd ar-lein, yn cyflwyno mesurau i frwydro yn erbyn sbam yn effeithiol, mynd i'r afael â rhwystrau sy'n atal gwerthiannau trawsffiniol ac yn gwahardd yn barhaol. tollau ar drosglwyddiadau electronig. Cynhaliodd grŵp o aelodau WTO â diddordeb gyfarfod cyntaf ar 6 Mawrth i gytuno ar y broses ar gyfer trafodaethau e-fasnach Sefydliad Masnach y Byd. Bydd cynnig yr UE yn cael ei drafod ar hyd cynigion gan aelodau eraill y WTO sy'n cymryd rhan yn ystod cyfarfodydd a gynlluniwyd o 13 i 15 May yng Ngenefa.

Mwy o wybodaeth ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Sefydliad Masnach y Byd (WTO)

Sylwadau ar gau.