Gwastraff Bwyd: Cyfarfod 6 o Blatfform yr UE i ganolbwyntio ar yr achos busnes dros atal #FoodWaste

| Efallai y 6, 2019

Heddiw (6 May), bydd yr Is-lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd Jyrki Katainen, sydd â gofal Iechyd a Diogelwch Bwyd ar hyn o bryd, yn agor y 6th Llwyfan yr UE ar Golli Bwyd a Gwastraff Bwyd, a fydd yn ystyried y cynnydd diweddar a wnaed Gweithredoedd yr UE i ymladd gwastraff bwyd fel un o feysydd blaenoriaeth yr Economi Gylchol Cynllun Gweithredu y Comisiwn.

Cyn y cyfarfod, dywedodd yr Is-lywydd Katainen: “Mae'r camau a lansiwyd yn y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi'r UE ar flaen y gad o ran gweithredu byd-eang gyda'r nod o haneru gwastraff bwyd erbyn 2030. Fodd bynnag, ni ellir cyrraedd y targed hwn heb sicrhau bod lleihau ac atal gwastraff bwyd yn rhan annatod o weithrediadau busnes a'n bywydau bob dydd. Gyda'i gilydd, mae angen i ni ailgynllunio system fwyd sy'n lleihau colledion, yn hyrwyddo cylchrediad ac yn sicrhau'r gwerth gorau posibl.

Mae Ewrop angen dull cynhwysfawr, arloesol ac integredig o symud tuag at systemau bwyd mwy cynaliadwy ac mae gan bob actor rôl bwysig i'w chwarae. Edrychaf ymlaen at glywed cynigion arloesol yng nghyd-destun y chweched cyfarfod Llwyfan hwn. ”

Mae'r Platform, a lansiwyd yn 2016, yn dod â buddiannau cyhoeddus a phreifat at ei gilydd er mwyn meithrin cydweithrediad ymysg yr holl chwaraewyr allweddol yn y gadwyn gwerth bwyd a helpu i gyflymu cynnydd yr UE tuag at y byd Nod Datblygu Cynaliadwy o haneru gwastraff bwyd erbyn 2030.

Ar 6 Mai, bydd yr aelodau'n trafod pwysigrwydd asesu effeithiolrwydd camau atal gwastraff bwyd er mwyn cyflymu trosglwyddo dysgu, mabwysiadu a defnyddio atebion atal gwastraff bwyd. Gyda chefnogaeth y Platfform, mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu canllawiau'r UE i hwyluso rhoi bwyd a defnyddio bwyd nad yw bellach wedi'i fwriadu i'w fwyta gan bobl, datblygu methodoleg mesur gwastraff bwyd ac mae'n ymgymryd â gwaith i wella arferion marcio dyddiadau.

Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio ar y we yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, bwyd, gwastraff bwyd

Sylwadau ar gau.