Cryfhau cydweithrediad yr UE-Japan mewn deallusrwydd artiffisial, ymchwil ac arloesi

| Efallai y 6, 2019

Cyfarfu Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y Farchnad Sengl Ddigidol Andrus Ansip ac Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas â Gweinidog Gwladol dros Wyddoniaeth a Thechnoleg Japan Takuya Hirai.

Buont yn trafod cyfleoedd newydd i gryfhau cydweithrediad, gan adeiladu ar y datganiad ar y cyd o'r 26th Uwchgynhadledd yr UE-Japan, a gynhaliwyd ar 25 Ebrill. Yn fwy penodol, yn Is-Lywydd Ansip a thrafododd y Gweinidog Hirai sut i hyrwyddo ymagwedd ddynol-ganolog tuag at ddeallusrwydd artiffisial yn ogystal â gwaith cyffredin ar ddata ac ymddiriedaeth (yn unol â'r diweddar Cyfathrebu ar Adeiladu ymddiriedaeth mewn deallusrwydd artiffisial sy'n canolbwyntio ar bobl).

Nod y trafodaethau hefyd oedd paratoi'r cyfarfodydd gweinidogol ar ddigidol y G7 a G20 yn y drefn honno ym Mharis ar 15 May ac yn Japan ar 8-9 Mehefin. Bydd yr Is-Lywydd Ansip yn cymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad. Trafododd y Comisiynydd Moedas a'r Gweinidog Hirai gyflwyno rhaglenni newydd ar gyfer ymchwil ac arloesi ar y ddwy ochr. Maent yn disgwyl i gydweithrediad yr UE-Japan mewn gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd gynyddu mewn meysydd sydd o ddiddordeb i'r naill a'r llall, yn unol â'r llynedd Cytundeb Partneriaeth Strategol yr UE-Japan.

Mae mwy o wybodaeth am y cyfarfodydd a'r datganiadau ar y cyd ar gael yma ac yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Japan

Sylwadau ar gau.