#SEAD - Taro lle mae'n brifo

| Efallai y 9, 2019

Mae taflegryn newydd NARGM yr Awyrlu Indiaidd yn addo newid sylweddol i athrawiaeth SEAD yr heddlu. Dechreuwyd ar y gwaith ar Ddyddineb Gwrth-ymbelydredd Cenhedlaeth Newydd (NGARM) Sefydliad Ymchwil a Datblygu Amddiffyn (DRDO) gyda chyllideb gychwynnol o $ 2012 miliwn, yn ysgrifennu Thomas Withington.

Mae ffynonellau agored yn nodi bod gan yr arf ystod o rhwng milltiroedd môr / nm (54 cilomedr / km) i 100nm (65km). Y bwriad yw paratoi awyren frwydro yn erbyn cyfres Sukhoi Su-MKI yr Awyrlu Indiaidd (IAF) a chyfres frwydro yn erbyn cyfres Aerotasteg Cyfyngedig Hindustan Tejas. Mae'r taflegryn yn cynnwys radar tonnau milimetrig sy'n trosglwyddo ar amleddau 120 gigahertz / GHz ac uwch. Mae radar tonnau milimetrig yn arbennig o ddefnyddiol i ddadansoddi cywirdeb ymosodiad y taflegryn.
Ni ryddhawyd unrhyw fanylion ynghylch amlder ceisiwr radar y NGARM. Mae'n rhesymol tybio bod hyn yn cynnwys o leiaf ddwy gigahertz i tonnau 20GHz. Un agwedd ar ddyluniad y taflegryn sy'n parhau'n aneglur yw a all ddefnyddio Derbynnydd Rhybudd Radar (RWR) i benderfynu ar leoliadau radar gelyniaethus, neu a oes rhaid i'r awyren gludo system canfod radar ar wahân i roi gwybodaeth dargedu sy'n ddigon cywir.
Mae hyn yn wir am yr awyrennau atal aer Panavia Tornado-ECR sy'n cael eu hedfan gan y Luftwaffe (Llu Awyr yr Almaen) a'r Aeronautica Militaire (Llu Awyr yr Eidal). Mae'r awyrennau hyn yn defnyddio'r System Lleolwyr Almitter Raytheon (ELS). Mae hyn yn canfod a geo-leoli radar gelyniaethus ar draws 500 megahertz / MHz i 20GHz waveband. Credir bod dyluniad yr ELS yn seiliedig yn agos ar System Targedu Nwy Ray / ASN-213 (V) Raytheon sy'n gwisgo awyren atal ataliad Viper Weasel Lock Fed 16CJ Llu Awyr yr Unol Daleithiau.
Er y gall nifer o lwyfannau megis Hornet a Super Hornet, y McDonnell Douglas / Boeing F / A-18, a'r gyfres F-16, ddefnyddio'r CCB-88 sy'n canu'r AN / ASQ-213 (V), mae'r pod yn galluogi'r awyren i lansio taflegrau ar dargedau lluosog, a gwneud hynny gyda chywirdeb trawiadol. Mae hyn yn trawsnewid awyren rhag cyflogi'r taflegryn ar gyfer hunan-amddiffyn, neu i ddiogelu pecyn streic, i dybio ystum sarhaus.
Bydd yr olaf yn golygu y gall yr awyren hela a chynnwys bygythiadau radar fel rhan o ymdrech weithredol ehangach i ddiraddio neu ddinistrio System Amddiffyn Aer Integredig (IADS) ar lefel y theatr. Mae datblygiad y NGARM yn cynrychioli ergyd bwysig yn y fraich ar gyfer galluoedd SEAD (Atal Aer Awyr y Gelyn).
Credir ar hyn o bryd bod gan yr IAF tua 600 Zvezda-Strela Kh-25MP (enw adrodd NATO AS-12 Kegler) ARM (Gwrth-ymbelydredd Taflegrau). Cafodd y rhain eu danfon rhwng 1995 a 2004. Credir eu bod yn cael eu defnyddio gan jetiau MiG-27ML yr IAF (jetiau enw adrodd NATO Flogger-D / J). Mae gan yr arf hwn ystod israddol o 22nm (40km) o'i gymharu â'r NGARM.
O gofio bod y Kh-25MP wedi mynd i wasanaeth yn wreiddiol yn y 1970s, a bod y rowndiau India a brynwyd yn cael eu dosbarthu yn yr 1990s, ar y gorau roedd y taflegryn hwn yn genhedlaeth y tu ôl i'r NGARM mewn dylunio a pherfformiad.
Mae Air Marshal (rtd.) Daljit Singh, cyn beilot ymladdwr IAF ac arbenigwr rhyfela electronig uchel ei barch, yn croesawu'n gyffredinol gaffaeliad GCaD yr IAF, er iddo rybuddio MON y byddai'n rhaid i'r AMM fod yn gallu bod yn aml-amrwd. gweithrediadau. Rhaid ei uwchraddio hefyd i gyd-fynd â thechnolegau radar newydd ”.
Pwysleisiodd fod yn rhaid i geisydd y taflegryn allu canfod a chloi ar fygythiadau radar cyfoes gan gyflogi llu o debygolrwydd isel o dwyll / rhyng-gipio a thactegau gwrth-wrth-fesur electronig a thechnegau i guddio yn yr ether. Mae AM Singh hefyd yn annog yr IAF i fuddsoddi mewn jammers hebrwng ar gyfer pecynnau streic, ardal y mae'n dadlau ynddi lle mae'r llu awyr yn ddiffygiol ar hyn o bryd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, allforion Arms, Amddiffyn, ymateb brys, EU, EURODEFENSE, Awdurdod Rheoli Arfau Ewropeaidd, Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd (EDA), India, NATO

Sylwadau ar gau.