Y Comisiwn Ewropeaidd i gysoni band amlder arloeswyr diwethaf sydd ei angen ar gyfer defnyddio #5G

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu'r Gweithredu Penderfyniad i gysoni'r band amlder 26 GHz ar gyfer rhwydweithiau di-wifr, sy'n gam mawr tuag at ddefnyddio 5G ar draws Ewrop. Mae'r penderfyniad yn cwblhau cydlyniad yr holl fandiau arloesi ar draws yr UE (700 MHz, 3.6 GHz a 26 GHz) sydd ei angen ar gyfer cyflwyno 5G yn yr aelod-wladwriaethau.

Mae cysoni tonnau sbectrwm radio yn sail i wasanaethau cyfathrebu di-wifr trawsffiniol ac mae'n gosod amodau technegol cyffredin ar gyfer defnyddio'r bandiau hyn. Yn benodol, bydd argaeledd y band 26 GHz yn helpu i ddefnyddio gwasanaethau arloesol fel cyfathrebu fideo diffiniad uchel, yn ogystal â realiti rhithwir ac estynedig.

Rhaid i gysoni'r band 26 GHz ar draws Ewrop gael ei gwblhau ym mhob aelod-wladwriaeth erbyn diwedd Mawrth 2020 tra bydd defnydd effeithiol oo leiaf 1 GHz o'r band hwn yn dilyn erbyn diwedd 2020 y diweddaraf. Bydd 5G yn cael ei gyflwyno gyntaf mewn dinasoedd mawr ac ar hyd llwybrau trafnidiaeth pwysig, yn ogystal â safleoedd diwydiannol.

Cydlynu sbectrwm yn well ynghyd â gweithredu'r Cod Cyfathrebu Electronig Ewropeaidd, yn helpu i ddiwallu anghenion cysylltedd economi ddigidol a chymdeithas Ewrop yn y dyfodol. Mae rhagor o fanylion am gydgordio sbectrwm ar gael yma yn ogystal ag yn y Taflen ffeithiau. Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Gweithredu 5G ar gyfer Ewrop ar gael yma ac ar seiberddiogelwch 5G yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.