#Kazakhstan - Saith ymgeisydd yn cystadlu ar gyfer swyddfa uchaf y wlad yn etholiad 9 June

| Efallai y 15, 2019

Sadybek Tugel, Kassym-Jomart Tokayev, Amirzhan Kosanov, Toleutai Rakhimbekov, Amangeldy Taspikhov, Daniya Yespayeva a Zhambyl Akhmetbekov

Fe gofrestrodd Comisiwn Etholiadol Canzakh (CEC) ar 6 A all y pedwar ymgeisydd olaf fod yn gymwys ar gyfer etholiad arlywyddol 9 Mehefin Kazakhstan. Daeth y cofrestriad i ben ar 11 Mai a bydd cyfanswm o saith ymgeisydd yn ymgyrchu tan XWWM Mehefin i gael eu hethol i swyddfa uchaf y wlad, yn ysgrifennu Saltanat Boteu.

Mae'r pedwar ymgeisydd olaf i gael eu cofrestru gan y CEC yn cynnwys aelod o Bwyllgor Cyllid a Chyllideb Mazhilis (tŷ isaf y Senedd) Daniya Yespayeva. Cofrestrodd y comisiwn hefyd Blaid Gomiwnyddol y Bobl 6 o Kazakhstan (CCPK), Ysgrifennydd y Pwyllgor Canolog a Dirprwy Mazhilis Zhambyl Akhmetbekov, Cadeirydd y Ganolfan Ymchwil ac Addysg Amaethyddol Genedlaethol, Toleutai Rakhimbekov a newyddiadurwr ac aelod o Ultibdyry Movement Amirzhan Kossanov.

Rhoddodd pob enwebai arlywyddol ddarn i'r CEC o gofnodion cyfarfod enwebu cyrff uchaf y gymdeithas gyhoeddus genedlaethol y maent yn eu cynrychioli, datganiad cydsyniad yr ymgeisydd i redeg am lywydd a dogfen yn ardystio eu bod wedi talu'r daliad 2.13 miliwn (US $ 5,574 ) ffi. Llwyddodd pob ymgeisydd hefyd i basio prawf iaith Kazakh.

Ar gyfer cofrestru, cyflwynodd yr ymgeiswyr hefyd dystysgrif iechyd yn dangos eu bod yn rhydd o anhwylderau corfforol a meddyliol 107, tystysgrif awdurdod refeniw'r wladwriaeth ar y modd y cyflwynodd yr ymgeiswyr y datganiad ar incwm ac eiddo a phrotocolau tiriogaethol brotocolau ar ganlyniadau'r gwiriad llofnodion a gasglwyd i gefnogi'r ymgeisydd arlywyddol.

Roedd hefyd yn ofynnol i'r ymgeiswyr gasglu o leiaf 118,140 llofnodion, yn cynrychioli 1 y cant o bleidleiswyr cofrestredig y wlad, i gefnogi eu hymgeisyddiaeth. Er mwyn cyflawni'r gofyniad hwn, ystyriwyd bod Yespayeva, ymgeisydd Plaid Ddemocrataidd Ak Zhol, lofnodion 144,098 o ddinasyddion mewn rhanbarthau 17, 139,541 ohonynt yn ddibynadwy.

Ystyriwyd bod Akhmetbekov, ymgeisydd arlywyddol CCPK, a gasglwyd llofnodion 138,294 o ddinasyddion mewn rhanbarthau 16, 135,506 ohonynt yn gredadwy.

Ystyriwyd bod Rakhimbekov, yr Auyl (Pentref), ymgeisydd plaid democrataidd cymdeithasol Kazakhstan, a gasglwyd gan ddinasyddion 122,309 mewn rhanbarthau 15, 120,754 yn ddibynadwy.

Kossanov, ymgeisydd arlywyddol Mudiad Gwladgarol Cenedlaethol Ult Tagdyry United, casglodd lofnodion gan ddinasyddion 131,189 mewn rhanbarthau 14, 129,582 yr ystyriwyd eu bod yn ddibynadwy.

Derbyniodd yr ymgeiswyr dystysgrif ymgeisydd arlywyddol. Darparodd y CEC wybodaeth am gofrestriad yr ymgeiswyr arlywyddol i Halyk Savings Bank o Kazakhstan i agor cyfrifon dros dro arbennig ar eu cyfer.

Yn flaenorol, cadarnhaodd y CEC ymgeisyddiaeth Kazakh Llywydd ac enwebai Nur Otan Party Kassym-Jomart Tokayev, Kazakh Ffederasiwn Undebau Llafur, ymgeisydd Amangeldy Taspikhov ac ymgeisydd cymdeithas gyhoeddus cymdeithas gyhoeddus Uly Dala Qyrandary Sadybek Tugel.

Fe enwebodd Taspikhov, 59, o Ranbarth Gorllewin Kazakhstan, Ebrill 24 o Ffederasiwn Undebau Llafur Kazakh, yn raddedig peirianneg fecanyddol o Sefydliad Polytechnig Kazakh. Ers 1998, mae wedi gweithio mewn nifer o swyddi yn y diwydiant olew a nwy a thechnolegau newydd. O 1998-2002, roedd yn aelod o'r Senedd ac o 2004-2007 roedd yn ddirprwy Mazhilis (tŷ isaf y Senedd) ac yn aelod o'i Bwyllgor ar Ddiwygio Economaidd a Datblygu Rhanbarthol. Ei swydd ddiweddaraf yw Cyfarwyddwr Olew Llafar a Nwy.

Enwebwyd Tokayev, 65, Llywydd presennol Kazakhstan, yn Ebrill 23 gan y Blaid Nur Otan sy'n rheoli. Graddiodd Tokayev yn 1975 o Sefydliad Cysylltiadau Rhyngwladol Moscow Moscow ac yn 1992 o'r Academi Diplomyddol yn y Weinyddiaeth Materion Tramor Rwsia. Mae'n Ymgeisydd Gwyddorau Hanesyddol a Doethur mewn Gwyddorau Gwleidyddol ac mae ganddo brofiad helaeth mewn diplomyddiaeth a materion y wladwriaeth, ar ôl gwasanaethu fel Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a Phrif Weinidog a Llefarydd y Senedd.

Mae Tugel, 64, o Ranbarth Dwyrain Kazakhstan, a enwebwyd ym mis Ebrill 17 gan Gymdeithas Gyhoeddus Genedlaethol Uly Dala Kyrandary, yn ffigwr newyddiadurwr a chyhoeddus. Yn 1982, graddiodd o Brifysgol Talaith Kazakh yn y maes newyddiaduraeth. O 1988-1990, astudiodd yn Ysgol Parti Uwch Almaty a derbyniodd radd mewn gwyddoniaeth wleidyddol a chymdeithaseg.

Gweithiodd fel prif olygydd nifer o bapurau newydd a chwmnïau teledu ac mae ar hyn o bryd yn brif olygydd cylchgrawn gwyddoniaeth boblogaidd cenedlaethol Qazanat. Ers 2006, mae wedi gwasanaethu ar brydiau fel is-lywydd cyntaf Cymdeithas Chwaraeon Cenedlaethol Kazakh a llywydd Ffederasiwn Chwaraeon Ceffylau Cenedlaethol Kazakh.

Mae Yespayeva, 58, o Ranbarth Aktobe, a enwebwyd ym mis Ebrill 25 gan Barti Democrataidd Ak Zhol, yn aelod o Bwyllgor Mazhilis (tŷ isaf y Senedd) ar Gyllid a Chyllideb, Bwrdd Undeb Atameken yn Aktobe a Chyngor Cydlynu'r rhanbarth. Am fwy na 14 o flynyddoedd, roedd yn aelod o'r Pwyllgor rhanbarthol (gweinyddu) ar Faterion Teulu a Merched. Cafodd ei hethol yn ddirprwy i'r Maslikhat rhanbarthol (cynulliad) yn 2008 a 2012.

Mae Akhmetbekov, 58, o Ranbarth Akmola, a enwebwyd ym mis Ebrill 26 gan Blaid Gomiwnyddol y Bobl Kazakhstan, yn raddedig o Sefydliad Amaethyddol Tselinograd a Phrifysgol KIMEP ac yn flaenorol bu'n gwasanaethu fel pennaeth pwyllgor canolog Plaid Bobl Gomiwnyddol Kazakhstan. Gwasanaethodd mewn sawl swydd yn Ardal Korgalzhyn Akimat (gweinyddiaeth), fel pennaeth Adran Diwylliant Tengiz District, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Filwrol Gwladgarol Druzhbinsk, a Dirprwy Gyfarwyddwr Hyfforddiant Milwrol-Corfforol Sunkar Lyceum, yn ogystal â chomander platŵn. Roedd hefyd yn aelod o adran ieuenctid Kazakhstan o Blaid Gomiwnyddol yr Undeb Sofietaidd.

Mae Kossanov, 54, o Ranbarth Kyzylorda, a enwebwyd ym mis Ebrill 26 gan y Mudiad Gwladgarol Cenedlaethol Ult Tagdyry, yn ffigwr newyddiadurwr, gwleidydd a chyhoeddus. Yn 1989, ar ôl graddio o'r Gyfadran Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Talaith Kazakh, gweithiodd fel gohebydd ar gyfer papur newydd Socialist Kazakhstan. Ers 1990, mae Kossanov wedi bod yn ymwneud â gwaith gwleidyddol a chyhoeddus gan ddechrau gyda Komsomol o Kazakhstan. Ers 1991, mae wedi gweithio mewn gwahanol swyddi gyda Phwyllgor y Wladwriaeth Kazakh ar Faterion Ieuenctid. Yn y 1990s cynnar, roedd yn Ddirprwy Weinidog Ieuenctid, Twristiaeth a Chwaraeon, ysgrifennydd y wasg i'r Prif Weinidog a phennaeth gwasanaeth gwasg llywodraeth Kazakh, ymhlith swyddi eraill.

Enwebwyd Rakhimbekov, 54, o Ranbarth Karaganda, yn Ebrill 25 gan Blaid Ddemocrataidd Ddemocrataidd Pobl Auyl. Graddiodd o Sefydliad Amaethyddol Kazakh yn 1986 a derbyniodd ddiploma cyfraith o Brifysgol Talaith Karagda Buketov yn 2001. Mae'n aelod o Academi Genedlaethol y Gwyddorau Kazakhstan ac mae ganddo ddoethuriaeth mewn economeg. Dechreuodd ei yrfa yn 1986 fel ymchwilydd iau yn Sefydliad Amaethyddol Kazakh. Bu'n gweithio fel dirprwy akim (maer) tref Satpayev am nifer o flynyddoedd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.