#USEUCOM - Ardal Reoli Ewrop yr UD yn dechrau cyfres ymarfer Ewrop

| Efallai y 15, 2019

Dechreuodd Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) ei chyfres ymarfer Ewrop ar 10 Mai gyda dechrau'r ymarfer ar y cyd. \ Tyn Croatia, Hwngari a Slofenia. Immediate Response, ymarfer rhyddid i symud, yw'r cyntaf o chwech o ymarferion USEUCOM, a gynlluniwyd ers amser maith, sydd i fod i ddigwydd yn Ewrop rhwng Mai a Medi 2019. Mae cyfres ymarfer USEUCOM yn dod â chynghreiriaid a phartneriaid NATO at ei gilydd i wella gallu i ryngweithredu ar draws ffiniau ac i atal gwrthwynebwyr.

Nod y gyfres ymarfer, y cyfeirir ati fel y Rhaglen Ymarfer ar y Cyd (JEP), yw “cynhyrchu cyd-heddluoedd hyfforddedig yn barod i alluogi a gweithredu ystod lawn o genhadaethau milwrol,” meddai'r Uwch-gadeirydd John Healy, cyfarwyddwr ymarferion ac asesiadau USEUCOM cyfarwyddiaeth. “Mae hyn ar y cyd â'n cynghreiriaid a'n partneriaid i sicrhau buddiannau cenedlaethol yr UD, atal ymddygiad ymosodol yn Rwsia a chefnogi Ewrop sy'n sefydlog ac yn ddiogel.”

Mae ymarferion y gorchymyn yn cael eu cynnal gan y gorchymyn ymladd a'i gydrannau i wella parodrwydd yr Unol Daleithiau i gyflawni unrhyw genhadaeth sy'n ofynnol wrth gyflawni rhwymedigaethau cytundeb NATO. Yn ogystal, mae'r hyfforddiant yn gwella galluoedd milwrol yr Unol Daleithiau ac yn gwella cydlynu a chydamseru â phartneriaid rhyngasiantaethol. Erbyn mis Medi 2019, bydd USEUCOM yn cynnal chwe ymarferiad a bydd mwy nag ymarferion 20 yn cael eu cynnal gan y gorchmynion cydrannol.

Cynhelir yr ymarferion ym Mwlgaria, Croatia, yr Almaen, Hwngari, yr Eidal, Romania, Slofenia a'r Wcráin. Ar draws maes cyfrifoldeb gwlad 51, mae oddeutu 70,000 o aelodau gwasanaeth a sifiliaid USEUCOM yn ymgysylltu â phartneriaid Ewropeaidd a chynghreiriaid NATO i gryfhau cysylltiadau rhanbarthol.

Mae'r canlynol yn rhestr o ymarferion a gynhaliwyd gan EUCOM:

Mae 10-30 Mai: Ymateb Uniongyrchol yn digwydd yn Croatia, Hwngari a Slofenia ac mae'n canolbwyntio ar hyfforddiant cyfunol gyda Croatia a Slofenia. Mae wedi'i gynllunio i ddangos rhyddid i symud a gorchymyn a rheolaeth weithredol, gallu i ryngweithredu, a throsoledd symudedd strategol i ymateb i gronfa wrth gefn sy'n dod i'r amlwg.

4-10 Mehefin: Mae Astral Knight yn digwydd yn Croatia, yr Almaen, yr Eidal a Slofenia, ac mae'n Ymarfer Capstone Amddiffyniad Integredig ar gyfer Aer a Thaflegrau sy'n canolbwyntio ar amddiffyn tirwedd allweddol. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyfuniad o weithrediadau hedfan a senarios â chymorth cyfrifiadur.

3-24 Mehefin: Mae Saber Guardian yn digwydd ym Mwlgaria, Hwngari a Rwmania, ac mae'n ddigwyddiad ar lefel frigâd rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar weithrediadau amddiffynnol a rhyngweithredu â gwledydd NATO.

1-12 Gorffennaf: Mae Sea Breeze yn digwydd yn yr Wcrain ac yng ngorllewin y Môr Du, ac mae'n ymarfer hyfforddi maes morol (FTX) a noddir gan yr Unol Daleithiau, Wcreineg sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch morol i gefnogi rhaglen Partneriaeth dros Heddwch (PfP).

29 Gorffennaf i 19 Awst: Mae Agile Spirit yn digwydd yn Georgia, ac mae'n canolbwyntio ar gadw heddwch, gweithrediadau cefnogi a gweithrediadau grym ymateb NATO mewn ymateb i argyfyngau rhanbarthol.

16-20 Medi: Mae Her y Gogledd yn digwydd yng Ngwlad yr Iâ, ac mae'n canolbwyntio ar wneud dyfeisiau ffrwydrol byrfyfyr a sabotage diogel. Mae ymarferion ym maes cyfrifoldeb USEUCOM yn caniatáu i gydrannau USEUCOM gryfhau undod â chynghreiriaid a phartneriaid; cynyddu tryloywder i feithrin dealltwriaeth ymysg gwledydd cyfagos; ac alinio ymdrechion cyfunol ar draws ffiniau.

“Mae ymarferion fel Ymateb ar Unwaith yn hanfodol i adeiladu parodrwydd a gallu i ryngweithredu ymhlith ein heddluoedd, gan gryfhau'r gynghrair a hyrwyddo diogelwch a sefydlogrwydd yn rhanbarth y Môr Du a'r Balcanau,” meddai Lt Gen Christopher Cavoli, rheolwr, Byddin yr Unol Daleithiau Ewrop.

“Mae lefel y cydweithrediad rhyngwladol a ddangosir yma yn Ymateb ar Unwaith yn glod i'n cenhedloedd cynhaliol - Croatia a Slofenia - sydd wedi cynnal yr ymarferiad hwn ers sawl blwyddyn.”

Aeth Cavoli ymlaen i ychwanegu bod y ddwy wlad wedi bod yn allweddol i'w thyfu o'r ymarfer ôl-orchymyn bach a ddechreuodd fel, i'r prif gyfleuster hyfforddi a hyfforddiant awyr-agored aml-barth y mae wedi dod yn ei sgil.

Mae Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD yn un o ddau orchymyn ymladdwyr daearyddol blaengar yr Unol Daleithiau y mae eu maes ffocws yn rhychwantu Ewrop, rhannau o'r Asia a'r Dwyrain Canol, cefnforoedd yr Arctig a'r Iwerydd. Mae'r gorchymyn yn cynnwys tua 70,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gyfrifol am weithrediadau amddiffyn yr Unol Daleithiau, cysylltiadau â gwledydd NATO a 51. Am fwy o wybodaeth am Ardal Reoli Ewropeaidd yr Unol Daleithiau, cliciwch yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, allforion Arms, Amddiffyn, EU, Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd (EDA), Corfflu Heddwch Ewropeaidd, NATO, US

Sylwadau ar gau.