#Diogelwch - mae'r UE yn croesawu mesurau newydd yn y DU

| Efallai y 18, 2019

Gallai ymosodwyr seiber o amgylch y byd bellach wynebu cosbau UE, diolch i drefn newydd a wthiwyd gan y DU a'i phartneriaid.

Mae'r gyfundrefn sancsiynau newydd, a gymeradwywyd ar 17 Mai ym Mrwsel, yn anfon neges glir at actorion gelyniaethus ym mhob man y bydd y DU, a'r UE, yn gosod canlyniadau anodd ar seiber-ymosodiadau.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, bu cynnydd sylweddol yng ngraddfa a difrifoldeb gweithgarwch seiber maleisus yn fyd-eang. Mae'r DU wedi bod yn glir na fydd yn goddef gweithgarwch seiber maleisus o'r fath.

Mae'r DU, ochr yn ochr â chlymblaid o Aelod-wladwriaethau, wedi bod ar flaen y gad o ran gyrru'r dull newydd ymlaen.

Bydd y gyfundrefn sancsiynau yn cynnwys gwaharddiadau teithio a rhewi asedau yn erbyn y rhai y gwyddom sydd wedi bod yn gyfrifol am y camau hyn.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt: “Mae hwn yn gam pendant i atal seiber-ymosodiadau yn y dyfodol. Ers gormod o amser bellach, mae actorion gelyniaethus wedi bod yn bygwth diogelwch yr UE trwy amharu ar seilwaith hanfodol, ceisio tanseilio democratiaeth a dwyn cyfrinachau masnachol ac arian sy'n rhedeg i filiynau o Ewros. Rhaid i ni yn awr geisio gosod gwaharddiadau teithio a rhewi asedau yn erbyn y rhai y gwyddom sydd wedi bod yn gyfrifol am hyn.

“Mae'r DU a'i chynghreiriaid wedi bod yn ofni galw allan y rhai sydd wedi cynnal seiber-ymosodiadau gyda'r bwriad o ddifrodi a dinistrio ein sefydliadau a'n cymdeithasau. Ond rydym wedi bod yn glir bod yn rhaid gwneud mwy i atal ymosodiadau yn y dyfodol gan actorion gwladol gelyniaethus ac eraill.

“Mae ein neges i lywodraethau, cyfundrefnau a gangiau troseddol sy'n barod i gyflawni seiber-ymosodiadau yn glir: gyda'n gilydd, bydd y gymuned ryngwladol yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i gynnal rheol y gyfraith a'r system ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau sy'n cadw ein cymdeithasau'n ddiogel."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, Dyddiad, Diogelu data, economi ddigidol, Cymdeithas digidol, Mae technoleg ddigidol, EU, UK

Sylwadau ar gau.