#IMF Christine Lagarde: 'Mae angen i ni godi tyfiant i awyren uwch'

| Efallai y 18, 2019

Llywydd y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) Christine Lagarde (Yn y llun) wedi rhybuddio y bydd economïau allweddol y byd yn arafu yn ystod y misoedd nesaf.

Wrth siarad ddydd Iau (16 Mai), dywedodd y swyddog Ffrengig, “Ddwy flynedd yn ôl, cafodd 75% o'r economi fyd-eang gynnydd. Eleni, rydym yn disgwyl i 70 brofi arafu twf.

Rhybuddiodd o “foment fregus” ar gyfer economïau'r byd, gan ychwanegu, “Mae colli momentwm twf byd-eang yn ail hanner 2018 yn cael ei adlewyrchu mewn tensiynau masnach rhan fawr a chyflyrau ariannol tynnach. Ac eto, dros y chwe mis nesaf, rydym yn disgwyl i'r economi fyd-eang adlamu. Felly, gallwch weld beth yr wyf yn ei olygu wrth foment fregus.

Bydd y camau nesaf y byddwn yn eu cymryd gyda'n gilydd yn hollbwysig i'n rhoi ni ar y llwybr iawn. ”

Dywedodd Lagarde, sy'n cael ei daflu fel olynydd posibl i Jean-Claude Juncker yn y comisiwn Ewropeaidd ar ôl yr etholiadau Ewropeaidd yr wythnos nesaf (23-26 Mai), “Trwy gydol y CCA mae twf wedi codi ers 2014 a disgwylir iddo aros yn 4.1 y cant eleni ac yn 2020. Fodd bynnag, mae'r nifer hwn yn dal yn llawer is na photensial hirdymor y rhanbarth - ac mae'n rhy isel os yw'r rhanbarth i godi safonau byw i lefel economïau eraill sy'n datblygu yn Ewrop ac Asia. ”

Roedd Lagarde yn rhoi'r araith agoriadol yn Fforwm Economaidd Astana yn Nur-Sultan, Kazakhstan.

Ychwanegodd: “Felly, mae'r her yn glir. Mae angen i ni ddyrchafu tyfiant i wastadedd uwch. Mae angen i ni ymdrechu'n ofalus, ond eto'n hyderus ar y llwybr hwn. Mae arnom angen polisïau domestig da, mwy o arallgyfeirio economaidd, a chydweithrediad rhyngwladol cryfach.

“Yn bwysicaf oll, mae angen twf cynhwysol a chynaliadwy arnom sy'n codi rhagolygon menywod, pobl ifanc, y tlawd, a'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd gwledig, ac sy'n codi disgwyliadau cenedlaethau'r dyfodol.”

Tynnodd sylw at ymchwil newydd gan IMF, a ryddhawyd ddydd Iau, y mae Lagarde “yn canolbwyntio ar sicrhau yn union y math hwn o dwf cynhwysol yn y rhanbarth.”

Nid oes ateb “un ateb i bawb”, ond dylai polisi cyllidol gydbwyso pryderon dyledion â mentrau “hanfodol” ym maes iechyd, addysg, a seilwaith. Hefyd, mae angen mynd i'r afael â llygredd yn y rhanbarth, meddai.

Dywedodd hefyd y gall menywod a grwpiau eraill sydd heb gynrychiolaeth ddigonol gael eu grymuso drwy barhau i ddileu rhwystrau cyfreithiol ac economaidd.

“Rwy'n falch o ddweud, trwy waith caled y llywodraeth a chwmnïau preifat, fod cyfranogiad y gweithlu llafur yn Kazakhstan bellach yn 65% - yr uchaf yn y rhanbarth a meincnod ar gyfer pob gwlad yng Nghanolbarth Asia.”

Dywedodd Lagarde, yn aml yn un o'r gwleidyddion benywaidd mwyaf pwerus yn y byd, y bydd rhanbarth y Cawcasws ac Asia Ganol (CCA) “yn chwarae rôl allweddol” o ran “gwella” twf economaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF)

Sylwadau ar gau.