Mai i gytuno ar ymadawiad ar ôl cynnig cytundeb #Brexit diweddaraf

| Efallai y 20, 2019

Bydd Prif Weinidog Prydain, Theresa May, yn nodi amserlen ar gyfer ei hymadawiad ar ddechrau mis Mehefin ar ôl yr ymgais ddiweddaraf i gael ei chytundeb Brexit wedi'i gymeradwyo gan y Senedd, dywedodd cadeirydd pwyllgor Ceidwadol pwerus ddydd Iau (16 Mai), ysgrifennu Kylie MacLellan ac Elizabeth Piper.

Dair blynedd ar ôl i Brydain bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, nid oes fawr o eglurder ynghylch pryd, sut neu hyd yn oed os bydd Brexit yn digwydd, gan annog rhai yn ei phlaid i alw am ymagwedd newydd tuag at newid polisi mwyaf y wlad mewn mwy na 40 mlynedd.

Mae mis Mai wedi addo camu i lawr ar ôl i'w bargen Brexit gael ei chymeradwyo gan ddeddfwyr. Ond mae llawer yn ei phlaid eisiau iddi nodi'n glir pryd y bydd yn rhoi'r gorau iddi os caiff y cytundeb ei wrthod am y pedwerydd tro, ac mae eraill yn mynnu ei bod yn ymadael ar unwaith.

“Mae'r prif weinidog yn benderfynol o sicrhau ein bod yn gwyro oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd,” meddai Graham Brady, cadeirydd Pwyllgor 1922 a all wneud neu dorri arweinwyr pleidiau, yn dilyn cyfarfod rhwng gweithrediaeth ei bwyllgor a mis Mai yn y senedd fel “ cyfnewid didwyll iawn ”.

Mae'r llywodraeth wedi dweud y bydd deddfwyr yn gallu trafod a phleidleisio ar y Bil Cytundeb Tynnu'n Ôl, y ddeddfwriaeth sy'n ofynnol i ddeddfu cytundeb Brexit mis Mai, yn yr wythnos sy'n dechrau 3 Mehefin.

“Rydym wedi cytuno y bydd hi a minnau yn cyfarfod yn dilyn ail ddarlleniad y Bil i gytuno ar amserlen ar gyfer ethol arweinydd newydd,” meddai Brady, gan ychwanegu y byddai'r sgwrs yn digwydd p'un a gafodd y bil ei basio ai peidio.

Fe wnaeth May, a ddaeth yn brif weinidog yn yr anhrefn a ddilynodd refferendwm 2016 pan bleidleisiodd Prydeinwyr 52% i 48% i adael yr UE, oroesi pleidlais ddi-hyder ei chyfraithwyr Ceidwadol ym mis Rhagfyr.

O dan reolau plaid gyfredol, ni ellir ei herio eto am flwyddyn, ond roedd rhai ar bwyllgor Brady wedi gwthio i'r rheolau hynny gael eu newid er mwyn ceisio ei gorfodi allan yn gynharach pe bai'n gwrthod gosod dyddiad gadael clir.

Dywedodd Boris Johnson, wyneb yr ymgyrch i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, y byddai'n sefyll fel ymgeisydd i gymryd lle Mai fel arweinydd Ceidwadol.

Mae cytundeb Brexit mis Mai wedi cael ei wrthod dair gwaith gan y senedd, ac mae wythnosau o sgyrsiau â Phlaid Lafur yr wrthblaid, y mae'r syniad ohonynt yn amhoblogaidd iawn gyda llawer o Geidwadwyr, wedi methu â dod o hyd i gonsensws ar y ffordd ymlaen.

Dywedodd un o ohebwyr y BBC ddydd Iau y byddai'r sgyrsiau hynny yn cael eu galw i ffwrdd yn fuan ar ôl i'r Ceidwadwyr dyfarniad roi'r gorau i obeithio am benderfyniad.

Wedi'i fowldio yn Brexit, cafodd ei orchfygu a'i orfodi i ohirio ymadael 29 Mawrth yr UE o Brydain, dioddefodd Ceidwadwyr Mai golledion mawr mewn etholiadau lleol y mis hwn ac maent yn llusgo mewn etholiadau barn cyn etholiadau Senedd Ewrop 23.

Gyda gwrthryfelwyr Llafur a Brexit yn y Ceidwadwyr yn bwriadu pleidleisio yn erbyn ei chytundeb, mae'n annhebygol y caiff ei gymeradwyo fel y mae pethau.

Ni chafodd deddfwyr pro-Brexit Ceidwadol eu trafferthu gan fethiant mis Mai i bennu dyddiad pendant i roi'r gorau iddi. Disgrifiodd un, na chafodd ei enwi, ei fod yn “oedi pellach eto sy'n achosi difrod ofnadwy i'r Blaid Geidwadol”.

Dywedodd un arall, Andrew Bridgen, mai Mai oedd "prif weinidog mwyfwy dan bwysau ac yn ynysig sy'n awyddus i achub rhywbeth o'i phrif gynghrair ac sy'n barod i yrru drwy gytundeb a fyddai'n rhwystro unrhyw brif weinidog yn y dyfodol mewn trafodaethau gyda'r UE".

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.