Ewrop sy'n diogelu: Cynnydd da ar fynd i'r afael â #HybridThreats

| Efallai y 31, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i'r afael â bygythiadau hybrid trwy nifer o gamau gweithredu ar y cyd mewn ystod eang o sectorau i roi hwb sylweddol i alluoedd, yn dangos yr adroddiad diweddaraf a fabwysiadwyd gan y Comisiwn a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd.

Mae'r mesurau 22 a nodwyd o dan Fframwaith ar y Cyd 2016 ar Atal Bygythiadau Hybrid a'r Cyfathrebu ar y Cyd 2018 ar gynyddu cydnerthedd a chynyddu galluoedd i fynd i'r afael â bygythiadau hybrid yn amrywio o wella cyfnewid gwybodaeth a chryfhau diogelwch seilwaith hanfodol a seiberddiogelwch, i adeiladu gwytnwch yn ein cymdeithasau yn erbyn radicaleiddio ac eithafiaeth.

Mae aelod-wladwriaethau wedi derbyn cefnogaeth drwy'r fframwaith, ac mae ymateb yr UE i fygythiadau hybrid wedi cael ei brofi'n llwyddiannus, gan gynnwys mewn ffordd gyfochrog a chydlynol â NATO mewn nifer o ymarferion. Mae'r adroddiad yn amlinellu cynnydd manwl ar nifer fawr o feysydd, sy'n cynnwys; Cryfhau cyfathrebiadau strategol i fynd i'r afael â diwybodaeth, seiberddiogelwch a seiber-amddiffyn, risg Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear-gysylltiedig ac Amddiffyn seilwaith hanfodol.

y adrodd a'r llawn Datganiad i'r wasg gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Radicalization, diogelwch, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.