Mae pleserau #PopeFrancis ar gyfer #Ewropeaidd, yn dweud bod ideolegau yn bygwth ei bodolaeth

| Mehefin 4, 2019

Ar fwrdd awyren y Pab, fe wnaeth y Pab Francis yn erfyn ar Ewrop i gadw at ei gilydd ac adfywio delfrydau ei sefydlwyr ar ddydd Sul, gan ddweud bod ideolegau a gwleidyddion sy'n ofni codi ofn yn bygwth ei bodolaeth fel bloc, yn ysgrifennu Philip Pullella.

Ei sylwadau i newyddiadurwyr ar yr awyren tra'n dychwelyd o dri diwrnod i Rwmania, un o aelodau mwyaf diweddar yr Undeb Ewropeaidd, oedd ei gyntaf ers etholiadau Ewrop y mis diwethaf.

Roedd Francis, a holwyd am yr etholiadau, yr arweinydd iawn yn yr Eidal, Matteo Salvini a phynciau Ewropeaidd eraill, yn annog credinwyr i weddïo dros undod Ewrop a phobl nad ydynt yn gredinwyr i obeithio amdano “o waelod eich calonnau”.

Daeth y dde-ddeheuol a'r cenedlaetholwyr yn yr Eidal, Prydain, Ffrainc a Gwlad Pwyl ar eu gorau yn eu pleidleisiau cenedlaethol, gan ysgwyddo gwleidyddiaeth gartref ond methu â newid cydbwysedd grym pro-Ewropeaidd yn y Cynulliad yn ddramatig.

“Os nad yw Ewrop yn edrych yn ofalus ar heriau yn y dyfodol, bydd Ewrop yn sychu. Mae Ewrop yn peidio â bod yn 'Mam Ewrop' ac mae'n dod yn 'Nain Ewrop'. Mae wedi hen. Mae wedi colli'r nod o gydweithio, ”meddai.

“Gallai rhywun ofyn o dan ei anadl 'A yw hyn efallai'n ddiwedd antur blwyddyn 70?',” Meddai.

Fe wnaeth Francis osgoi beirniadu'n uniongyrchol Salvini, arweinydd plaid y gynghrair asgell dde sydd wedi aml yn sarhau gydag ef ar faterion mudo, gan ddweud y rheswm nad oeddent wedi cyfarfod eto oherwydd nad oedd Salvini wedi gofyn am gynulleidfa.

Pwysleisiodd Francis hefyd y dylai ei sylwadau gael eu cymryd yn gyffredinol am Ewrop ac nad oeddent yn benodol i'r Eidal, gan ddweud ei bod bron yn amhosibl iddo ddeall gwleidyddiaeth yr Eidal.

“Mae'n rhaid i ni helpu gwleidyddion i fod yn onest. Ni ddylent gynnal ymgyrchoedd (gwleidyddol) dan faneri anonest, gyda chalno, difenwi, sgandalau, ”meddai, heb enwi unrhyw wledydd na rhoi enghreifftiau.

“Llawer o weithiau maen nhw'n hau casineb ac ofn. Ni ddylai gwleidydd byth hau casineb ac ofn, dim ond gobaith - dim ond yn heriol ac yn heriol - ond bob amser yn gobeithio, "meddai.

Dywedodd fod yn rhaid i Ewrop unwaith eto “ymgymryd â chyfrinachedd” ei dadau gwreiddiol a goresgyn rhaniadau a ffiniau.

“Peidiwch â gadael i Ewrop gael ei goresgyn gan besimistiaeth neu gan ideolegau, gan nad yw canonau neu fomiau yn ymosod ar Ewrop ar hyn o bryd, ond gan ideolegau - ideolegau nad ydynt yn rhai Ewropeaidd, sy'n dod naill ai o'r tu allan neu sy'n deillio o grwpiau bach yn Ewrop, ”meddai.

Anogodd Francis Ewropeaid i gofio sut roedd y cyfandir wedi'i rannu ac yn gaeth yn y blynyddoedd cyn y ddau ryfel byd yn y 20th ganrif.

“Os gwelwch yn dda, gadewch i ni beidio â dychwelyd at hyn. Gadewch i ni ddysgu o hanes. Gadewch i ni beidio â syrthio yn yr un twll. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cristnogaeth, EU, Crefydd, Pabyddiaeth

Sylwadau ar gau.