Mae arweinwyr yn cyfarch 'dewrder amrwd' cyn-filwyr #DDay75 ar draethau Normandi

| Mehefin 6, 2019

Talodd arweinwyr Ffrainc a Phrydain deyrnged i aberth cyn-filwyr D-Day ddydd Iau, y XWUMXfed pen-blwydd y goresgyniad môr mwyaf erioed a agorodd y ffordd i ryddhad gorllewin Ewrop o'r Almaen Natsïaidd, ysgrifennu Johnny Cotton ac Pennetier Morol.


Yn urddo cofeb i'r milwyr 22,000 dan orchymyn Prydeinig a laddwyd ar 6 Mehefin 1944, ac yn y frwydr ddilynol ar gyfer Normandi, roedd Prif Weinidog Prydain, Theresa May, yn cyfarch y ddewrder y milwyr, yr oedd llawer ohonynt yn dal yn fechgyn pan wnaethant wenio i'r lan o dan yr Almaen tân.

“Mae bron yn amhosibl deall y dewrder amrwd y mae'n rhaid ei fod wedi cymryd y diwrnod hwnnw i neidio oddi wrth y cwch ac i mewn i'r syrffio er gwaethaf y frwydr yn erbyn y frwydr,” dywedodd Mai wrth gyfarfod bach a oedd yn cynnwys Macron a chyn-filwyr, eu gwisgoedd â llwyth o fedalau.

“Roedd y dynion ifanc hyn yn perthyn i genhedlaeth arbennig iawn… y mae eu hysbryd digyffelyb wedi siapio ein byd ar ôl y rhyfel,” meddai. “Fe wnaethant osod eu bywydau fel y gallem gael bywyd gwell ac adeiladu byd gwell.”

Roedd glaniadau Normandi yn cael eu cynllunio yn fisol ac yn cael eu cadw'n gyfrinachol o'r Almaen Natsïaidd er gwaethaf y ffaith bod diwydiant a gweithlu wedi cael eu symud yn draws-Iwerydd.

O dan orchudd tywyllwch, neidiodd miloedd o barafeddygon y Cynghreiriaid y tu ôl i amddiffynfeydd arfordirol yr Almaen. Yna, wrth i'r dydd dorri, bu'r llongau rhyfel yn curo swyddi yn yr Almaenwyr cyn i gannoedd o gychod glanio anwybyddu'r milwyr traed dan forglawdd o gynnau peiriant a magnelau.

Mae rhai cyn-filwyr yn dweud bod y môr yn troi'n goch gyda gwaed yn ystod y llawdriniaeth a fyddai'n helpu i droi llanw Byd Dau yn erbyn Hitler.

Fe wnaeth y dinistr a achoswyd gan ddau ryfel byd yn hanner cyntaf y 20 ganrif feithrin cyfnod o ddegawdau o hyd o gydweithredu rhwng prifddinasoedd Ewrop a oedd yn benderfynol o amddiffyn eu heddwch brwd, gan arwain at yr hyn sydd bellach yn yr Undeb Ewropeaidd.

Ond hyd yn oed wrth i Brydain geisio clymu ei chysylltiadau â'r bloc, dywedodd Macron fod rhai cysylltiadau rhwng Ffrainc a Phrydain yn anorchfygol.

“Ni fydd unrhyw beth byth yn dileu'r cysylltiadau rhwng gwaed sydd wedi'i golli a gwerthoedd cyffredin. Nid yw dadleuon y presennol yn diflannu o'r gorffennol. ”

Awr ar ôl codiad haul, dan awyr las las, pibydd unigol ar ben gweddillion harbwr artiffisial a chwaraeodd Highland Laddie i nodi'r awr y byddai'r milwr Prydeinig cyntaf yn cerdded ar dywod Ffrengig. Adeiladwyd harbwr Mulberry i alluogi ailgyflwyno milwyr cysylltiedig wrth iddynt wthio'r Almaenwyr yn ôl.

Mae jeeps a adferwyd yn ystod y rhyfel a cherbydau amffibiaid ar hyd y traeth yn Arromanches ac mewn pentrefi ar hyd y Normandi yn glanio baneri Prydain, Canada a'r Unol Daleithiau, sef y prif gyfranwyr i lu'r Cynghreiriaid, a oedd yn aneglur yn yr awel.

Bydd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump a Phrif Weinidog Canada, Justin Trudeau, hefyd yn mynychu seremonïau ar hyd yr arfordir yng ngogledd Ffrainc lle glaniodd mwy na milwyr 150,000 ar bum traeth - codiomed Gold, Juno, Sword, Utah ac Omaha gan y Cynghreiriaid.

Mae llinellau llinellau marmor gwyn ar ben y clogwyn uwchben Traeth Omaha heddiw yn nodi lle gorffwys mwy na milwyr 9,380 o'r Unol Daleithiau a fu farw yn ystod yr ymgyrch filwrol.

Yma, bydd Trump yn gwylio Macron yn gwobrwyo Legion d'Honneur, gwobr uchaf Ffrainc am deilyngdod, i bum cyn-filwr o'r Unol Daleithiau cyn i'r ddau lywydd adael am ginio yn Caen gerllaw.

Bydd Trump yn talu teyrnged i filwyr yr Unol Daleithiau a aberthodd eu bywydau “er mwyn goroesi rhyddid,” yn ôl y Tŷ Gwyn.

“I bob un o'n cyfeillion a'n partneriaid: cafodd ein cynghrair hoffus ei greu yng ngwres y frwydr, a brofwyd yn ystod treialon rhyfel, ac a brofwyd mewn bendithion heddwch. Mae ein bond yn ddigamsyniol, ”disgwylir i lywydd yr UD ddweud.

Daw'r coffau yn erbyn cefndir dwy flynedd o ddiplomyddiaeth ddi-oed a llunio polisïau “America yn Gyntaf” gan Trump a'i weinyddiaeth sydd wedi ysgwyd cynghrair NATO ac wedi profi cysylltiadau â chynghreiriaid yn y gorffennol gan gynnwys Prydain a Ffrainc.

Ar y noson cyn y pen-blwydd, fe ysgogodd llywydd Ffrainc ysbryd D-Day, gan ddweud: “Mae'r heddluoedd perthynol hyn sydd, gyda'n gilydd, wedi ein rhyddhau o'r iau, ac o'r gormes, yn yr un rhai a oedd yn gallu adeiladu'r strwythurau amlochrog presennol ar ôl Yr Ail Ryfel Byd. ”

“Ni ddylem ailadrodd hanes, ac atgoffa ein hunain beth a adeiladwyd ar sail y rhyfel.”

Dechreuodd digwyddiadau coffáu yn Ffrainc ddydd Mercher. Llenwodd parasiwtiau Khaki yr awyr uwchben Sannerville wrth i ddau gyn-filwr Prydeinig yng nghanol y nawdegau ymuno â channoedd o baratroopwyr yn ail-greu'r neidiau y tu ôl i linellau'r gelyn. Croesodd cannoedd o gyn-filwyr Prydain Sianel Lloegr ar fferi siartredig arbennig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, EU, france, Yr Almaen, UK, Ail Ryfel Byd

Sylwadau ar gau.