Mae ymgeiswyr Prydeinig ar gyfer PM yn anelu at hoff #BorisJohnson

| Mehefin 12, 2019

Lansiodd llu o ymgeiswyr i gymryd lle Theresa May fel prif weinidog Prydain eu hymgyrchoedd ddydd Llun yn addo datrys cythrwfl Brexit a chymryd ergydion yn y rhedwr blaen Boris Johnson, ysgrifennu William James ac Elizabeth Piper.

Ym mis Mai, daeth yn arweinydd y Blaid Geidwadol oedd yn rheoli ddydd Gwener, ar ôl methu tair gwaith i ennill cefnogaeth y senedd ar gyfer cytundeb ysgariad yr Undeb Ewropeaidd a oedd i fod i lywio'r wlad yn ddidrafferth a delio ag argyfwng gwleidyddol mwyaf Prydain mewn cenhedlaeth.

Bu'n rhaid cyflwyno enwebiadau i'w disodli ddydd Llun (10 Mehefin), a dywedodd Pwyllgor 1922 y blaid, sy'n rhedeg y gystadleuaeth, fod ymgeiswyr 10 wedi ennill y gefnogaeth ofynnol gan o leiaf wyth o wneuthurwyr etholedig 300-plus y Ceidwadwyr.

Gadawodd 11th, Sam Gyimah, ychydig cyn y cyhoeddiad gan ddweud nad oedd wedi gallu cefnogi digon. Ef oedd yr unig un i gefnogi cynnal ail refferendwm Brexit.

Bydd deddfwyr Ceidwadol yn cynnal eu rownd gyntaf o bleidleisio ddydd Iau i ddechrau culhau'r cae.

Roedd yr ymgyrch gyhoeddus a lansiwyd ddydd Llun i gyd yn nodi agendâu domestig, ond Brexit oedd yn dominyddu, gyda chloddiau agored a thegeirian tenau yn y cyn weinidog tramor Johnson.

“Os byddaf yn mynd trwodd, yr wyf yn siŵr y byddaf mewn gwirionedd, i'r ddau olaf yn erbyn Mr Johnson, dyma fyddaf yn ei ddweud wrtho: 'Nid yw Mr Johnson, beth bynnag a wnewch, yn tynnu allan',” meddai gweinidog yr amgylchedd Michael Gove, a enillodd gais arweinyddiaeth Johnson's 2016 trwy dynnu ei gefnogaeth ar y funud olaf i redeg ei hun.

“Rwy'n gwybod eich bod o'r blaen, ac rwy'n gwybod efallai nad ydych yn credu yn eich calon y gallwch chi ei wneud, ond mae aelodaeth y Blaid Geidwadol yn haeddu dewis '.”

Addawodd bron pob un o'r gobeithion y gallent ddatrys problem Brexit - a oedd yn golygu nad oedd mis Mai o drafodaethau'r UE - mewn dim ond tri mis, rhwng yr arweinydd newydd yn cael ei ddewis ar ddiwedd mis Gorffennaf a'r dyddiad ymadael presennol o 31 Hydref.

“O'm sgyrsiau gydag arweinwyr Ewropeaidd, mae'n amlwg i mi fod yna gytundeb i'w wneud; maent am i ni feddwl am gynigion, ”meddai Jeremy Hunt, y Gweinidog Tramor presennol.

Os na chafodd y mater ei ddatrys, dywedodd, byddai'r blaid yn cael ei difa mewn etholiad a byddai'r arweinydd Llafur sosialaidd Jeremy Corbyn yn cymryd pwer.

Dywedodd Dominic Raab, sy'n rhoi'r gorau i fod yn weinidog Brexit dros fargen ysgariad mis Mai, y gallai hefyd sicrhau cytundeb newydd ond addawodd y byddai'r Deyrnas Unedig yn gadael yr UE ar XWUMX Hydref, hyd yn oed pe bai hynny'n golygu dychwelyd at delerau masnach sylfaenol Sefydliad Masnach y Byd.

“Fi yw'r Brexiteer y gallwch ddibynnu arno,” meddai.

Mae eraill, gan gynnwys Johnson, wedi gwneud yr un addewid i adael ar amser hyd yn oed os yw'n golygu rhoi'r gorau i gytundeb gyda'r UE a fyddai'n hwyluso'r trawsnewid.

Dywedodd arweinydd y Blaid Lafur wrthblaid, Jeremy Corbyn, wrth gyfarfod o'i ddeddfwyr ddydd Llun na fyddai Llafur byth yn derbyn allanfa 'dim-far'. “Byddwn yn gweithio ar sail drawsbleidiol i rwystro canlyniad 'dim-cytundeb',” meddai.

Mae'r gwahaniaethau rhwng yr ymgeiswyr yn adlewyrchu diffyg Ceidwadwyr ar y mater, sydd wedi golygu bod tair blynedd ar ôl i'r Deyrnas Unedig bleidleisio o 52% i 48% i roi'r gorau i'r UE, mae'n dal yn aneglur sut, pryd neu hyd yn oed a fydd yn wir yn gadael.

Mae'r ansicrwydd wedi taro economi Prydain, a oedd yn crebachu gan 0.4% ym mis Ebrill, roedd ffigurau swyddogol yn dangos ddydd Llun - roedd cwymp mwy nag unrhyw economegydd wedi rhagweld mewn arolwg Reuters yr wythnos diwethaf.

Nid yn unig y mae ffefryn Johnson yn hoff iawn ond, yn ôl arolygon, y mwyaf poblogaidd gydag aelodau'r blaid 160,000 fydd yn gwneud y dewis yn y pen draw.

Ni chynhaliodd lansiad ymgyrch proffil uchel ddydd Llun, ond aeth ei gystadleuwyr ati i gymryd potshots arno a'i addewid i godi'r pwynt lle mae gweithwyr yn dechrau talu treth incwm 40% i bunnoedd 80,000 ($ 102,000) o gyflog blynyddol o Punnoedd 50,000.

“Un peth na fyddaf byth yn ei wneud fel prif weinidog yw defnyddio ein system treth a budd-daliadau i roi'r toriad treth arall sydd eisoes yn gyfoethog,” meddai Gove, blaenwr arall a oedd yn ceisio cael ei ymgyrch ei hun yn ôl ar ôl iddo gyfaddef ei fod yn cymryd cocên pan yn newyddiadurwr ifanc.

Fe wnaeth beirniaid ei gyhuddo o ragrith, gan nodi, mewn rôl flaenorol fel gweinidog addysg, ei fod wedi cymeradwyo rheolau i wahardd athrawon am oes i gymryd cocên.

Fe wnaeth eraill anelu at Johnson, cyn-faer Llundain, gan gyfeirio at feirniadaeth yn y gorffennol ei fod yn ffafrio arddull dros sylwedd ac nad oedd wedi gafael ar fanylion.

“Ni fyddwn yn cael bargen dda gyda bluff a bluster,” meddai Raab, un o'r eiriolwyr Brexit mwyaf caled.

Dywedodd Hunt, un arall o'r ffefrynnau, “mae eiliad difrifol yn galw am arweinydd difrifol”. “Mae angen trafodaethau anodd,” meddai, “nid rhethreg wag.”

Cafodd ymgyrch Hunt ei hun hwb sylweddol ddydd Llun pan gymeradwyodd dau weinidog a oedd â safbwyntiau croes ar Brexit - y gweinidog pensiynau Amber Rudd a'i gweinidog amddiffyn Penny Mordaunt - ef.

Tra bod y frwydr yn datblygu, mae hi'n dal yn brif weinidog. Disgwylir i'w hadnewyddu fod yn ei le erbyn diwedd mis Gorffennaf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.