#EuropeanElections2019 - Beth nesaf?

| Mehefin 12, 2019
Beth sy'n digwydd nawr bod y Senedd newydd wedi'i hethol? Dysgwch fwy am y camau nesaf isod.

Rhwng 23 a 26 Mai, pleidleisiodd Ewropeaid i ethol yr ASEau 751 i'w cynrychioli am y pum mlynedd nesaf. Cyfrifoldeb yr ASEau hynny fydd ethol Llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd a chymeradwyo'r Comisiwn cyfan yn ei gyfanrwydd.

Mae pleidiau gwleidyddol Ewropeaidd wedi dewis ymgeiswyr arweiniol i sefyll dros lywyddiaeth y Comisiwn. Ar ôl yr etholiadau, a chan ystyried y canlyniadau, bydd arweinwyr yr UE yn cynnig ymgeisydd ar gyfer Llywydd y Comisiwn. Mae'r Senedd wedi dweud na fydd yn derbyn ymgeisydd nad yw wedi cymryd rhan ynddo proses yr ymgeisydd arweiniol.

Cyn iddynt wneud hynny a chyn y cyfarfod llawn cyntaf o'r ddeddfwrfa newydd ar XWUMX Gorffennaf, mae ASEau yn penderfynu pa grŵp gwleidyddol, os o gwbl, sy'n ymuno. Roedd wyth grŵp yn ystod yr wythfed tymor.

Yn ystod y sesiwn lawn gyntaf, Bydd ASEau yn ethol llywydd ac is-lywyddion y Senedd.

Disgwylir i'r Senedd bleidleisio ar lywydd newydd y Comisiwn yn ystod ail sesiwn lawn Gorffennaf.

Mater i wledydd yr UE wedyn yw cynnig comisiynwyr, mewn cydweithrediad â llywydd newydd y Comisiwn.

Bydd y comisiynwyr dynodedig yn cael eu harchwilio gan y bwyllgorau seneddol sy'n gyfrifol am eu portffolios arfaethedig cyn i ASEau bleidleisio ar a ddylid cymeradwyo'r Comisiwn cyfan mewn cyfarfod llawn.

Dylai'r Comisiwn Ewropeaidd newydd gymryd ei swydd ar 1 Tachwedd.

infographic ar etholiadau Ewropeaidd 2019 - llinell amser

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, etholiadau Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.