Cyfrolau i gyfoeth: Melyn aur mewn #Defnyddiadau Tirwedd

| Mehefin 12, 2019
Efallai y bydd cyfrifiad syml ar wal ystafell eistedd entrepreneur ar fin gwneud Ajit Chambers yn un o'r dynion cyfoethocaf yn y Deyrnas Unedig.
Yn 2009 creodd Ajit Chambers, y bancwr swiss yn y DU, gynllun busnes gyda phen marcio ar wal ei ystafell eistedd yn dangos sut i wneud atyniadau twristiaid o orsafoedd tiwbiau segur Llundain.
Gyda gorsafoedd 26 segur wedi'u cynnwys yn ei gynllun blwyddyn 60, a chan dybio bod pob un yn cynhyrchu isafswm o £ 2 miliwn y flwyddyn, mae cyfrifiad syml yn dangos gwerth prosiect £ 3.1 biliwn.

Ajit Chambers ar y ffordd i gyfarfod yn swyddfa'r Maer

Dyluniodd Chambers fethodoleg wedi'i theilwra ar gyfer Twristiaeth Llundain a arweiniodd y rhif 10 Downing Street i'w enwi fel 'un o'r entrepreneuriaid 15 i'w gwylio yn y DU', fodd bynnag ar ôl i Transport for London geisio priodoli ei waith a defnyddio'i gwmni ei hun i'w gyflwyno, Fe wnaeth Chambers ffeilio rhag-weithredu yn erbyn Transport for London yn 2018 - gan honni bod Boris Johnson yn camymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Er bod Boris Johnson ei hun wedi disgrifio Chambers mor ddiamheuol - gair sy'n golygu rhywun sy'n parhau'n ddiflino, yn annhebygol o gael ei stopio, Chambers ' mae hawliad iawndal nas datgelwyd yn erbyn Transport for London wedi heidio buddsoddwyr o bob rhan o'r byd i'w Highsu Lawsuit.

“Daeth fy hoff fuddsoddwr mewn car zip, er ei fod yn filiwnydd, gofynnodd i mi a oedd yn rhaid iddo aros yn hirach gan fod ei gar yn mynd i gostio £ 9 arall iddo,” meddai Chambers.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, EU, UK

Sylwadau ar gau.