Gall #Shenzhen fod yn wely prawf ar gyfer y ceisiadau #SmartCity mwyaf datblygedig

| Mehefin 12, 2019

delweddGolygfa o'r awyr o Shenzhen. [Llun / VCG] Ffynhonnell: China Daily

Mae dinasoedd yn cynnal tua hanner y boblogaeth fyd-eang ac mae'r gyfran yn tyfu, gyda threfoli Tsieina yn rhoi hwb i'r ffenomen. Erbyn 2050, bydd saith o bob deg o bobl yn byw mewn dinas. Os ydym am osgoi tagfeydd ac ansawdd bywyd sy'n lleihau, rheolaeth fiwrocrataidd draddodiadol o ddinasoedd mwy poblog, mae angen i ni edrych ar ystod eang o dechnolegau deallus a all helpu gweinyddwyr dinasoedd, yn ysgrifennu Arlywydd ChinaEU Luigi Gambardella.

Mae'r atebion call a gynigir yn amrywiol. Ond mae eu mabwysiadu yn dal i fod ar gam cynnar, gan ei gwneud yn anodd iawn i gynghorau dinas ymrwymo buddsoddiadau sylweddol i'r hyn sy'n atebion heb eu profi.

Mae “gwelyau prawf” yn caniatáu i wneuthurwyr ddarparu tystiolaeth sy'n cefnogi asesiadau cost / budd o gymwysiadau dinasoedd clyfar newydd posibl. Yn yr ardal hon, mae Tsieina yn arweinydd byd: mae mwy na phrosiectau peilot dinasoedd clyfar 500 ar y gweill, hanner cyfanswm y byd. Ac mae Shenzhen, canolfan dechnoleg Tsieina, yn sefyll allan fel perfformiwr gorau'r wlad yn hyn o beth.

Y llynedd, roedd Shenzhen, a elwir yn “Silicon Valley” Tsieina yn gyntaf ar y rhestr o ddinasoedd Tsieineaidd smart, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Academi Gwyddorau Cymdeithasol Tsieineaidd. Ac mae'n ymhlith dinasoedd clyfar arloesol y byd, yn ôl McKinsey & Co a archwiliodd berfformiad smart rhai o ddinasoedd byd-eang 50 yn 2018. Roedd gan Shenzhen sgoriau uchel ar gyfer canolfannau technoleg datblygedig, nifer trawiadol o geisiadau ac ymwybyddiaeth, defnydd a boddhad cadarn ymhlith ei drigolion 12.5.

Mae Shenzhen wedi mabwysiadu deallusrwydd artiffisial a data mawr i reoli ei lifau traffig yn well a gwella diogelwch ar y ffyrdd, er enghraifft, mae cywirdeb y traffig yn cael ei adnabod yn gywir gan 95 tra bod system rheoli parcio amser real, gyda chefnogaeth data, yn anelu at gymryd cerbydau 330,000 oddi ar y ffordd bob dydd. Mae Shenzhen ar y ffordd i ddal i fyny â dinasoedd clyfar blaenllaw yn y byd fel Milan, Llundain neu Barcelona yn hyn o beth.

Mae Shenzhen yn targedu bod yn ddinas smart meincnod. Rwy'n argyhoeddedig y bydd Shenzhen yn llwyddo.

I ddechrau, nid yw'r ddinas yn dioddef o geidwadaeth a thraddodiadau gan lywodraeth leol y neuadd dref. Ers iddo gael ei ddewis i fod yn Barth Economaidd Arbennig cyntaf Tsieina a'i agor i fuddsoddwyr tramor yn 1980, mae Shenzhen wedi datblygu o bentref pysgota tlawd i un o ddinasoedd mwyaf a chyfoethocaf Tsieina yn ogystal â phwerdy gweithgynhyrchu ac arloesi byd-eang. Roedd ei gynnyrch domestig gros yn rhagori ar gynnyrch Hong Kong yn 2018, gan daro record 2.42 trillion yuan ($ 361.24 biliwn).

Yn ail, er bod dinasoedd deallus Ewrop yn dibynnu ar geisiadau gan ddarparwyr byd-eang, mae Shenzhen yn gartref i fwy na 11,000 o fentrau uwch-dechnoleg cenedlaethol, gan gynnwys llawer o gewri technoleg cartref, fel Huawei, Tencent a BYD, sy'n siapio ac yn grymuso dinasoedd deallus yn ddomestig a yn fyd-eang. Mae Shenzhen mewn sefyllfa ddelfrydol i alluogi'r mentrau uwch-dechnoleg hyn i archwilio modelau busnes a sut i wneud monitize o gymwysiadau dinas smart arloesol.

Disgwylir i Shenzhen gofleidio am orsafoedd 7,000G 5 eleni. Y cysylltiad rhyngrwyd hynod gyflym fydd asgwrn cefn datblygiad call y ddinas, er bod angen mwy o ymdrechion, a dywedir y dylai Shenzhen gyflymu'r gwaith o adeiladu ei rwydwaith 5G.

Yn drydydd, mae dosbarth Longgang Shenzhen, a sefydlwyd gyda buddsoddiad gwerth hyd at 500 miliwn yuan, yn cynnal un o gymunedau smart mwyaf dynamig Tsieina, sy'n cwmpasu 17,748 metr sgwâr. Mae bywyd fel reidio beic. I gadw'ch cydbwysedd, rhaid i chi barhau i symud. Yn hyn o beth, mae'r ecosystem arloesi yn Shenzhen yn aros yn hanfodol i'w llwyddiant digidol a'i ddatblygiad call.

Yn bedwerydd, fel y dywedodd Confucius, gostyngeiddrwydd yw sylfaen gadarn pob rhinwedd. Dangosodd llywodraeth Shenzhen ei bod yn meddu ar y rhinwedd hon drwy estyn allan i ddinasoedd byd-eang eraill a dysgu o'u profiadau. Fis Mai diwethaf cynhaliodd Shenzhen Fforwm 2019 Shenzhen Smart City gyda Dinasoedd Cyfeillgarwch Rhyngwladol ”, gan gasglu arweinwyr trefol o bob cwr o'r byd yn ogystal ag arbenigwyr ac ysgolheigion byd-eang i drafod dinasoedd deallus yn y dyfodol. Mae'n debygol y bydd y fforwm Shenzhen yn ddigwyddiad blynyddol ac yn ôl pob tebyg bydd yn dod yn ddigwyddiad mwyaf yn y byd ar gyfer dinasoedd smart, lle mae meiri dinasoedd mawr yn ymgynnull i gyfnewid eu profiadau a dysgu o arferion gorau byd-eang. Yn benodol, gellir archwilio modelau busnes i archwilio gwerth am arian gwasanaethau newydd a gynigir gan ddinasoedd deallus.

I grynhoi, mae gan Shenzhen botensial mawr i ddod yn wely prawf ar gyfer y cymwysiadau dinasoedd clyfar mwyaf arloesol. Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hyn, dylai Shenzhen ategu ei seilwaith digidol ymhellach a gwella cydweithredu rhyngwladol. Er enghraifft, gan fod ymchwil ar 6G eisoes wedi dechrau yn Tsieina, Ewrop a rhai gwledydd eraill yn y byd, dylai Shenzhen gychwyn ar waith perthnasol a hyd yn oed greu'r ganolfan ymchwil 6G fwyaf yn y byd.

Yn ail, mae'n hanfodol i Shenzhen barhau i ddatblygu cydweithrediad â dinasoedd eraill yn y byd. Cymerodd dwsinau o Ewrop ran yn Fforwm Smart City gan gynnwys COO Genova, prif ddinas porthladd Môr y Canoldir yn yr Eidal. Dylai Shenzhen dalu sylw arbennig i'r Eidal a gynhaliodd ymweliad gan Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping ym mis Mawrth, gan fod dinasoedd Eidalaidd a Tsieineaidd yn dangos diddordebau cynyddol mewn datblygu cysylltiadau â'i gilydd.

Nid adeiladwyd Rhufain mewn diwrnod. Er mwyn datblygu dinasoedd deallus, bydd cynnal ymdrechion a buddsoddiadau parhaus yn parhau i fod yn hanfodol. Fel hyn, gall y byd ddisgwyl i Shenzhen fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer dinasoedd deallus, yn y blynyddoedd i ddod.

delwedd

(China05 / 15 / 2019 / 13 / China-Daily Daily China)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU

Sylwadau ar gau.