#EU4AnimalWelfare - cyfarfod 5 o Lwyfan yr UE - gan ystyried cyflawniadau

| Mehefin 17, 2019

Ddydd Llun 17 Mehefin, bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis yn cymryd rhan yn y pumed cyfarfod o'r Llwyfan yr UE ar Les Anifeiliaid.

Mae'r Platfform, a lansiwyd ym mis Mehefin 2017, bellach yn cael ei gydnabod fel fforwm canolog i aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid rannu gwybodaeth ac arferion da. Cyn y cyfarfod, pwysleisiodd y Comisiynydd Andriukaitis: “Mae cyflawniadau'r Platfform yn sylweddol ac rwy'n cymeradwyo gwaith ac ymrwymiad aelodau'r Platform sydd wedi cyfrannu'n bendant i wella amodau lles anifeiliaid miliynau o anifeiliaid yn yr UE yn y blynyddoedd diwethaf.”

y agenda Mae'r Platfform sydd ar y gweill yn cynnwys cyflwyniadau ar is-grwpiau'r Comisiwn ar gludiant anifeiliaid ac ar les moch yn ogystal ag ar lwyddiannau'r'own fentrau 'a grëwyd gan aelodau. Bydd y Comisiwn hefyd yn cyflwyno Map Gwerthuso'r Strategaeth Lles Anifeiliaid a chanlyniadau Cynllun Rheoli Cydgysylltiedig yr UE ar werthu cathod a chŵn ar-lein.

Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio ar y we yma ac ar EBS (yn 9h30 CET). Mwy o wybodaeth am y prif gyflawniadau Lles Anifeiliaid sydd ar gael yma . #EU4AnimalWelfare.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, cludo anifeiliaid, Lles anifeiliaid, Adar a Chynefinoedd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.