Rhyddhau o ferch Rwsia o #Kuwait carchar gwreichion dicter

| Mehefin 17, 2019

Mae menyw o Rwsia wedi'i rhyddhau o'r carchar yn Kuwait ar ôl postio mechnïaeth o $ 3.3 miliwn. Marsha Lazareva (Yn y llun) wedi treulio 470 diwrnod y tu ôl i fariau, yn ysgrifennu Philip Braund.

Fe'i cafwyd yn euog o ladrad y llynedd ac fe'i dedfrydwyd i ddeng mlynedd yn y carchar. Mae'r penderfyniad i ganiatáu i Lazareva gael ei ryddhau wedi cythruddo pobl sydd wedi'u dal yn y golled o gannoedd o filiynau o ddoleri.

Dywedodd Abdul Aziz Abdullah Al-Yaqout, yn Meysan Partners yn Kuwait: “Mae llawer o bobl yn siomedig gyda'r penderfyniad mechnïaeth. Fe'i cafwyd yn euog gan lysoedd Kuwaiti o gynorthwyo yn y gwaith o rwystro arian gan Awdurdod Porthladd Kuwait a chafodd ddedfryd hir o lafur caled. ”

“Fodd bynnag, mae wedi cael ei chefnogi gan gynghreiriaid pwerus sydd wedi ceisio portreadu barnwriaeth Kuwaiti fel un nad yw'n annibynnol ac yn ddiduedd.

“Mae unrhyw un sy'n adnabod barnwriaeth Kuwaiti, yn gwybod nad yw hyn yn wir.”

Fe wnaeth Kuwaiti di-enw “urddasol” godi'r fechnïaeth.

Mae'r ymgyrch i ryddhau Lazareva wedi cael ei brwydro gan rai o deuluoedd gwleidyddol mwyaf pwerus y byd. Mae Cherie Blair, gwraig cyn Brif Weinidog y DU Tony Blair, Neil Bush, mab Arlywydd hwyr yr Unol Daleithiau George Bush, a Tatyana Yumasheva, merch ieuengaf Arlywydd Rwsia Boris Yeltsin, i gyd wedi brwydro dros ei rhyddhau.

Lazareva, 44, oedd is-gadeirydd a rheolwr gyfarwyddwr KGL Investment. Ymdriniodd KGL â The Port Fund, yr oedd ei fuddsoddwyr yn cynnwys Awdurdod Porthladdoedd Kuwait a Sefydliad Cyhoeddus Kuwait dros Nawdd Cymdeithasol.

Mewn degawd dyblodd y gronfa ei gwerth - daeth buddsoddiad o $ 188 miliwn yn $ 380m. Ond, wrth i'r ffurflenni gael eu gwneud, cafodd y gronfa ei rhewi gan fanc Dubai yn 2017.

Cafodd Lazareva ei gyhuddo o guddio bron i hanner biliwn o ddoleri'r Unol Daleithiau.
Ar ôl gwasanaethu blwyddyn yn y carchar, cafodd ei heuogfarn ei diddymu gan Lys Apêl Kuwait. Ond mae Lazareva wedi aros yn y carchar - tan ddoe.

Dadleuodd ei chyfreithwyr ei bod yn cael ei chynnal yn groes i gyfraith ryngwladol ac roedd y cyhuddiadau yn ei herbyn yn ymgyrch wedi'i threfnu gan swyddogion Kuwaiti. Codwyd pryderon ganddynt am annibyniaeth a didueddrwydd rhai barnwyr, erlynwyr a chyfreithwyr yn ei hachos hi,
ac ychwanegodd fod Lazareva wedi'i ddyfarnu'n euog mewn treial sioe ar dystiolaeth gan un tyst a dogfennau ffug.

Cyflwynodd y llys ddyfarniad heb i dîm yr amddiffyniad gael pledio. Mewn datganiad trwy ei thîm, dywedodd Lazareva: “Rwy'n ddiolchgar i bawb a gymerodd ran am gael fy rhyddhau ar fechnïaeth. Rwyf nawr yn bwriadu ymladd i glirio fy enw unwaith ac am byth. ”

Disgwylir i'r achos gael ei glywed gan Lys Apêl Kuwait yr wythnos nesaf.

Dywedodd Cherie Blair: “Mae cyfraith y gyfraith, gweinyddu cyfiawnder yn briodol a phroses briodol yn dibynnu ar farnwriaeth annibynnol a diduedd, yn ogystal â'r gallu i gwnsleriaid amddiffyn yn gryf eu cleientiaid heb ymyrraeth amhriodol neu ddial gan y Wladwriaeth. Yn anffodus, ni welwyd yr egwyddorion hyn yn achos Marsha.
”Mae cadwiad anghyfiawn a mympwyol Marsha, a'i phrofiad o system gyfreithiol Kuwait, yn codi pryderon sylfaenol ynglŷn â thriniaeth buddsoddwyr tramor yn Kuwait a'r amgylchedd ehangach ar gyfer buddsoddiad tramor.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kuwait, UK

Sylwadau ar gau.