Gan anelu at Johnson, mae gobeithion PM yn gwneud achos #Brexit

| Mehefin 17, 2019

Fe wnaeth nifer o obeithion a oedd yn cystadlu yn lle Theresa May, Prif Weinidog Prydain, droi eu tân ar y ffefryn Boris Johnson ddydd Sul, gan gwestiynu ei addewid i adael yr Undeb Ewropeaidd erbyn diwedd mis Hydref, beth bynnag, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Gyda chyn faer Llundain a gweinidog tramor Johnson yn cadw proffil isel, mae'r ymgeiswyr eraill wedi targedu'r tonnau awyr i geisio cyflwyno eu hachosion i arwain y Blaid Geidwadol lywodraethol. Ond mae'r cwestiwn bob amser yn dychwelyd i “Boris”.

Nid yw'r cyhoeddusrwydd am ddim wedi gwneud fawr ddim hyd yn hyn i frifo Johnson, sydd, yn wahanol i lawer o wleidyddion, yn gwybod yn well oherwydd ei enw cyntaf Boris. Sicrhaodd arweinydd mawr yn y rownd gyntaf o bleidleisio ac mae ei dîm yn gobeithio am gyfran gynyddol yr wythnos hon yn yr ail.

Ond nawr mae'r menig i ffwrdd. Roedd yr ymgeisydd ar ôl yr ymgeisydd ar ddydd Sul yn cwestiynu ei allu i lywio ymadawiad Prydain o'r UE, gan ddweud bod ei addewid i adael ar Hydref 31 yn agos at amhosibl ac y byddai'n gosod Prydain ar y trywydd iawn am Brexit heb fargen.

“Y gwahaniaeth rhyngof fi a Boris yw y byddwn i'n ceisio am fargen,” meddai'r gweinidog tramor Jeremy Hunt, sy'n rhedeg yn ail yn y gystadleuaeth arweinyddiaeth.

“Dydw i ddim yn mynd i greu cyfres o amgylchiadau sy'n ei gwneud yn amhosibl cael bargen oherwydd rwy'n credu y dylem fod yn cynnig dewisiadau gwell i'r wlad,” meddai wrth BBC Andrew Marr Show, gan ychwanegu mai ef oedd yr unig “ dewis arall ”.

Aeth un o gefnogwyr, gwaith a phensiynau Hunt, Amber Rudd, ymhellach, gan wneud beirniadaeth ysgafn o'r hyn a ddisgrifiodd fel rhai “gwneud neu farw ymagwedd” at Brexit heb “ystyried y canlyniadau i swyddi pobl”.

Bron i dair blynedd ers i Brydain bleidleisio i adael yr UE, y wlad, mae'r senedd a'r ddwy brif blaid yn dal i fod wedi'u rhannu'n ddwfn ynghylch sut, pryd a hyd yn oed a ddylai Brexit ddigwydd.

Mae Brexit wedi hawlio dau brif weinidog. Ymddiswyddodd David Cameron yn fuan ar ôl y refferendwm ac erbyn hyn mae May yn gwneud lle i olynydd oherwydd ei methiant i gael bargen y cytunai hi â'r UE drwy'r senedd.

Mae'r cwestiwn ynghylch aelodaeth Prydain o'r bloc yn dominyddu hil arweinyddiaeth y Ceidwadwyr, gyda llawer o'r ymgeiswyr, er bod rhai ohonynt yn anfoddog, yn dweud y byddent yn arwain y wlad allan heb fargen Brexit.

Daeth un, Rory Stewart, sydd eisiau diystyru Brexit heb fargen, i'r amlwg gyda dadl Johnson mai'r unig ffordd i gael bargen well gan yr UE oedd paratoi ar gyfer gadael heb gytundeb a defnyddio hynny fel trosoledd.

“Nid oes ofn arno oherwydd nad yw'n fygythiad credadwy. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn gwybod na all unrhyw gytundeb fynd drwy'r senedd, ”meddai wrth y BBC, gan anelu at Johnson am beidio â chynnig ei farn i graffu.

“Sut mae Boris yn mynd i ddarparu Brexit, sut? … Dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod beth mae'n credu. Ni fydd yn siarad â mi, ni fydd yn siarad â chi, ni fydd yn siarad â'r cyhoedd. Rydym eisiau gwybod beth mae'n ei gredu, ”meddai Stewart, gweinidog datblygu rhyngwladol.

Dywedodd Dominic Raab, cyn weinidog Brexit sydd yn fwy cydnaws â Johnson ond yn gwrthod dweud a fyddai'n ei gefnogi, fod amser i ddal i fyny â'r blaenwr trwy gymryd rhan mewn dadleuon i esbonio polisi. Bydd yr holl ymgeiswyr, ac eithrio Johnson, yn cymryd rhan mewn dadl yn ddiweddarach ar ddydd Sul.

“Bydd y blaid Dorïaidd yn tostio oni bai ein bod allan erbyn diwedd mis Hydref,” dywedodd Raab wrth Sky News. “Yn sicr rwy'n credu na all y Ceidwadwyr ennill etholiad oni bai ein bod wedi cyflwyno Brexit.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.