Mae Boris Johnson, ymgyrchydd #Brexit, yn bwrw ymlaen â gwaith pennaf Prydain

| Mehefin 19, 2019

Mae Johnson, wyneb ymgyrch Brexit swyddogol yn y refferendwm 2016, yn mynd i drydydd balot gyda phedwar ymgeisydd arall: Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt, Ysgrifennydd yr Amgylchedd Michael Gove, y Gweinidog Datblygu Rhyngwladol Rory Stewart, a'r Ysgrifennydd Cartref Sajid Javid.

Cafodd Dominic Raab, cyn weinidog Brexit, ei ddileu o'r gystadleuaeth gyda phleidleisiau 30. Enillodd Hunt bleidleisiau 46, Gove 41, Stewart 37 a Javid 33.

Yn y rownd gyntaf ddydd Iau, enillodd Johnson bleidleisiau 114 allan o 313. Disgwylir i'r ymgeiswyr a oroesodd yr ail rownd o bleidleisio gymryd rhan mewn dadl ar y teledu yn 19h GMT.

Unwaith y caiff y rhestr ei dosbarthu i ddau ymgeisydd, cynhelir pleidlais drwy'r post o'r aelodaeth ehangach o'r Blaid Geidwadol i ddewis arweinydd. Dylid dewis prif weinidog newydd erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Dywed Johnson, cyn faer Llundain a gweinidog tramor, y bydd yn mynd â Phrydain allan o'r Undeb Ewropeaidd erbyn 31 Hydref p'un a oes cytundeb â Brwsel ai peidio i hwyluso'r newid, gan sefydlu ymladd â'r senedd o bosibl.

Mae Johnson, y mae ei arddull anghonfensiynol wedi ei helpu i gael gwared ar gyfres o sgandalau yn y gorffennol, wedi ennill dros lawer o'i blaid trwy ddadlau mai dim ond drwy ei ryddhau y gall ei achub.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.