#Brexit - 'Byddai gelyniaeth enfawr i estyniad pellach' Varadkar

| Mehefin 20, 2019

Taoiseach Iwerddon Leo Varadkar (Yn y llun) dweud wrth newyddiadurwyr ei fod yn edrych ymlaen at weithio gyda phrif weinidog nesaf y DU pwy bynnag ydyw. Dywedodd y byddai unrhyw drafodaethau'n digwydd rhwng yr UE a'r DU, nid rhwng y DU ac Iwerddon. Anelwyd hyn at wrthbrofi honiad gan o leiaf un ymgeisydd Ceidwadol am brif weinidog Prydain y gallai'r DU ddatrys y cwestiwn o ffin Iwerddon drwy negodi ar sail ddwyochrog gydag Iwerddon.

Ailddatganodd Varadkar y mantra a ailadroddwyd yn aml gan Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker a Phrif Drafodydd Brexit, Michel Barnier, na fyddai unrhyw ailagor y cytundeb tynnu'n ôl, ond y byddid yn ystyried newidiadau i'r datganiad gwleidyddol.

O gofio bod sylwadau Boris Johnson, yr ymgeisydd arweiniol ar gyfer y swydd, yn awgrymu y byddai cyfnod gweithredu mewn senario 'dim delio', dywedodd Varadkar nad oes cytundeb tynnu'n ôl heb lwybr cefn a dim gweithredu heb gytundeb tynnu'n ôl .

Pan ofynnwyd iddo am y posibilrwydd o estyniad, dywedodd Varadkar er bod ei amynedd yn ddiddiwedd “y byddai gelyniaeth enfawr i estyniad pellach”. Yr unig enghraifft lle gallai hyn ddigwydd yw os oes etholiad cyffredinol neu ail refferendwm - dywedodd na fyddai'n cael ei ddiddanu am drafodaethau pellach neu bleidleisiau mynegol pellach, gan ddweud “mae'r amser ar gyfer hynny wedi mynd heibio ers amser maith”.

Gofynnwyd hefyd i Varadkar am benderfyniad y Comisiwn Ewropeaidd i gyhoeddi ei ymarfer mapio o gydweithrediad Gogledd / De. Dywedodd ei fod yn braslunio'r nifer fawr o feysydd lle mae cydweithredu ac yn dangos sut mae cysylltiadau yn mynd ymhell y tu hwnt i faterion masnach yn unig. Dywedodd fod hyn hefyd yn rhan o ymrwymiad Cytundeb Dydd Gwener y Groglith i fwy o gydweithredu rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon, cytundeb y mae Iwerddon a llywodraeth y DU wedi cytuno iddo drwy'r cytundeb rhyngwladol hwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, iwerddon, Gogledd Iwerddon, UK

Sylwadau ar gau.