Yna roedd dau - ymgyrchydd #Brexit Johnson ymhell ar y blaen i rasio Prydain

| Mehefin 21, 2019

Parhaodd Boris Johnson, cyn ysgrifennydd tramor a helpodd i arwain ymgyrch refferendwm Brexit 2016, ei gynnydd tuag at y swydd uchaf ddydd Iau pan drywanodd ei gystadleuwyr eto yn y ras i olynu Prif Weinidog Theresa May, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge.

Mewn pedwerydd balot o wneuthurwyr Ceidwadol, a waredodd y gweinidog mewnol Sajid Javid, roedd Johnson unwaith eto allan o flaen ei gystadleuwyr.

Mae Johnson, a wasanaethodd fel maer Llundain am wyth mlynedd, wedi bwrw ei hun fel yr unig ymgeisydd a all gyflwyno Brexit ar Hydref 31 tra'n ymladd yn erbyn bygythiadau etholiadol Brexit Party Nigel Farage a Phlaid Lafur Jeremy Corbyn.

Er gwaethaf cyfres o sgandalau yn y gorffennol a beirniadaeth am ei sylw i fanylder, mae Johnson wedi tra-arglwyddiaethu yn y ras ers mis Mai cyhoeddodd y byddai'n camu i lawr ar ôl methu â chael ei chytundeb Brexit wedi'i gadarnhau gan y senedd dro ar ôl tro.

Mae Johnson, 55, wedi cynyddu ei gyfran o bleidleiswyr deddfwyr Ceidwadol ym mhob un o'r pedwar pleidlais hyd yn hyn: 114 allan o bleidleisiau 313 yn y bleidlais gyntaf ar Mehefin 13, 126 ar 18 Mehefin, 143 ddydd Mercher a 157 ddydd Iau a XNUMX ddydd Iau.

Roedd gweinidog yr amgylchedd Michael Gove yn ail gyda phleidleisiau 61 a gweinidog tramor Jeremy Hunt yn drydydd gyda 59. Cafodd Javid 34.

Ar ôl pleidlais y deddfwyr terfynol yn gadael dau ymgeisydd yn weddill, bydd aelodau ar lawr gwlad Plaid Geidwadol 160,000 yn pleidleisio ar bwy fydd eu harweinydd - a phrif weinidog nesaf Prydain - erbyn diwedd mis Gorffennaf. Mae bwciwyr yn rhoi tebygolrwydd 89 i Johnson o ennill.

Mae Johnson wedi addo gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Hydref 31 gyda neu heb fargen. Mae'r UE wedi dweud na fydd yn aildrafod y cytundeb ysgariad y cytunodd Mai arno y llynedd ac mae senedd Prydain wedi nodi y bydd yn cau allanfa heb fargen.

Nid yw wedi mynd i'r afael â sut y bydd yn datrys hynny.

Y cynnydd yn Alexander Boris de Pfeffel Johnson, a gipiwyd gan lawer fel “Boris” yn unig, i wneud y gorau o ran arwain pumed economi fwyaf y byd yw'r gogwydd mwyaf mawreddog hyd yn hyn mewn gyrfa sydd wedi ymgolli o newyddiaduraeth trwy enwogrwydd y sioe deledu, comedi a sgandal i mewn i fantais argyfwng Brexit Prydain.

Ganed Johnson yn Efrog Newydd, cafodd ei addysg yn Eton, ysgol fwyaf unigryw Prydain, ac yng Ngholeg Balliol, Rhydychen. Dechreuodd ei yrfa mewn ymgynghoriaeth reoli yn Ninas Llundain, ond fe aeth allan ar ôl wythnos.

Yna trodd at newyddiaduraeth ond cafodd ei ddiswyddo o bapur newydd The Times am wneud dyfynbrisiau.

Llogir gan The Daily Telegraph, Cythruddodd Johnson swyddogion Ewropeaidd ac wrth ei fodd bryd hynny y Prif Weinidog Margaret Thatcher drwy gyflwyno llwyfan i sefydliadau Cymunedol Economaidd Ewrop weithiau gydag adroddiadau weithiau gamarweiniol o Frwsel.

Ar ôl mynd i mewn i wleidyddiaeth, cafodd ei ddiswyddo o dîm polisi'r Blaid Geidwadol tra'r oedd yn gwrthwynebu gorwedd am berthynas all-briodasol.

Ond roedd ei ymddangosiad personol digamsyniol weithiau a'i hyder digamsyniol hunan-ddibrisio yn ei alluogi i oroesi fel gaffes a sgandal. Enillodd ddau dymor fel maer Llundain o 2008 i 2016.

Yn 2016, daeth yn un o wynebau mwyaf adnabyddus ymgyrch Brexit a enillodd y refferendwm gyda 52% o'r pleidleisiau a fwriwyd yn erbyn 48% ar gyfer aros i mewn.

Cafodd ei gais i ddisodli David Cameron, a ymddiswyddodd ar ôl y refferendwm, ei foddi gan Gove a dynnodd allan o'i ymgyrch yn dweud bod Johnson yn anaddas ar gyfer y swydd.

Ar ôl i May ennill yr uwch gynghrair, fe ysgogodd gysur mewn priflythrennau Ewropeaidd drwy benodi gweinidog tramor Johnson. Ymddiswyddodd yn 2018 dros drin Mai o Brexit.

“Mae'n rhaid i ni adael yr UE ar XWUMX Hydref, gyda bargen neu heb fargen, fel y gallwn ddechrau uno ein gwlad, adfer ymddiriedaeth yn ein gwleidyddiaeth, a symud y tu hwnt i Brexit i ganolbwyntio ar gyflawni i bawb,” meddai Johnson ddydd Mawrth (31 Mehefin) ) wythnos yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.