Mae dadl anghydfod domestig #Brexit-Johnson yn tanio dadl ym Mhrydain dros ei gymwysterau PM

| Mehefin 24, 2019

Roedd adroddiadau o res hwyr y nos rhwng Boris Johnson a'i gariad yn sbarduno dadl ddydd Sul ynghylch a fyddai'n brifo ei ymgyrch i fod yn brif weinidog nesaf Prydain ac addasrwydd y rheng flaen i'r swydd, yn ysgrifennu Paul Sandle.

Pleidleisiau a gynhaliwyd ar gyfer y Bost ar ddydd Sul Dangosodd papur newydd cyn ac ar ôl adroddiadau tudalen flaen y ddadl fod Jeremy Hunt, y prif wrthwynebydd yn Johnson, wedi anweddu ymysg yr holl bleidleiswyr a'i fod wedi lleihau ymhlith y Ceidwadwyr.

Gwrthododd Johnson ateb cwestiynau am y digwyddiad mewn digwyddiad hystingau yn Birmingham, yng nghanol Lloegr, ddydd Sadwrn, gan ddweud bod y gynulleidfa eisiau clywed am ei gynlluniau ar gyfer Prydain dair blynedd ar ôl i'r wlad bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cytunodd yr Ysgrifennydd Masnach Rhyngwladol, Liam Fox, sy'n cefnogi Hunt, na ddylai'r adroddiadau dynnu sylw oddi wrth y ddadl bwysig ar bolisi yn y ras i ddod yn brif weinidog nesaf, a bydd aelodau'r Blaid Geidwadol 160,000 yn penderfynu arni fis nesaf.

“Rwy'n credu ei bod bob amser yn haws rhoi eglurhad,” meddai wrth Andrew Marr y BBC ddydd Sul.

“Ond y peth allweddol wedyn yw sut y byddwch chi'n bwrw ymlaen â'r materion; yr hyn na allwn ei gael yw ei fod yn tynnu sylw oddi wrth esboniadau am bolisïau ehangach a ble rydym yn mynd a phryd. ”

Roedd y ffefryn clir, Johnson wedi ceisio aros allan o'r golau, ac mae gwrthwynebwyr wedi ei gyhuddo o redeg o graffu i osgoi'r gaffes sydd wedi bod yn nodwedd o'i yrfa hyd yn hyn.

Pleidleisio dros y Bost ar ddydd Sul Dangosodd papur newydd mai 36% o'r holl bleidleiswyr oedd prif weinidog gorau 28 ddydd Iau, a chefnogwyd Jeremy Hunt gan XNUMX%.

Ond roedd Johnson wedi colli'r plwm ddydd Sadwrn, gyda 32 yn cefnogi Hunt a 29% Johnson.

Ymhlith pleidleiswyr Ceidwadol, syrthiodd plwm Johnson o 55% i 45%, tra cododd safiad Hunt o 28% i 34%, dangosodd yr arolygon a gynhaliwyd gan Survation.

Cafodd yr heddlu eu galw i gyfeiriad yn ne Llundain lle mae Johnson yn byw gyda chariad Carrie Symonds yn oriau mân bore dydd Gwener ar ôl i gymdogion glywed toriad uchel. Ar hyn o bryd, mae Johnson, 55, yn ysgaru ei ail wraig.

Siaradwyd â holl ddeiliaid y cyfeiriad ac roeddent i gyd yn ddiogel ac yn iach, dywedodd yr heddlu mewn datganiad.

Mae cefnogwyr Johnson wedi dweud bod gweithred cymydog wrth ryddhau recordiad o'r rhes i bapur newydd y Guardian yn llawn cymhelliant gwleidyddol.

Dywedodd y cymydog Tom Penn, 29, mewn datganiad ei fod wedi galw'r heddlu oherwydd ei fod yn “ofnus ac yn bryderus am les y rhai dan sylw”.

“Unwaith yr oedd yn glir na niweidiwyd neb, fe wnes i gysylltu â mi The Guardian, gan fy mod yn teimlo ei fod o ddiddordeb cyhoeddus pwysig, ”meddai. “Rwy'n credu ei bod yn rhesymol i rywun sy'n debygol o ddod yn brif weinidog nesaf i ni fod yn atebol am eu holl eiriau, gweithredoedd ac ymddygiad.”

Pleidleisiodd Penn i aros yr Undeb Ewropeaidd dair blynedd yn ôl, ond dyna oedd ei ran mewn gwleidyddiaeth.

Cadarnhaodd Johnson, sydd ag ymgyrchydd Brexit blaenllaw yn y refferendwm 2016, ddydd Sadwrn ei awydd i adael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Hydref gyda neu heb fargen.

Dywedodd Hunt, a gefnogodd Aros yn y refferendwm, y byddai'n mynd â'r wlad allan o'r UE heb fargen ar 31 Hydref pe na bai'r UE wedi dangos ei fod yn barod i aildrafod y cytundeb Brexit.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.