Efallai y bydd PM Prydeinig newydd yn bywiogi #Brexit, ond ni fydd yn newid yr UE - Tusk

| Mehefin 24, 2019

Gall prif weinidog newydd o Brydain siglo Brexit, ond ni fydd yn newid safbwynt yr Undeb Ewropeaidd tuag at ymadawiad Prydain o'r bloc, cadeirydd yr UE yn arwain Donald Tusk (Yn y llun) meddai ddydd Gwener (XWUMX Mehefin), ysgrifennwch Sabine Siebold, Foo Yun Chee, Michel Rose, Philip Blenkinsop a Jan Strupczewski.

Bydd yr ymgyrchydd Brexit Fervent, Boris Johnson neu'r gweinidog tramor Jeremy Hunt, yn cymryd drosodd gan y Prif Weinidog Theresa May ddiwedd mis Gorffennaf, gyda'r gŵr ffyrnig Johnson yn hoff o ennill.

“Efallai y bydd y broses Brexit hyd yn oed yn fwy cyffrous nag o'r blaen oherwydd rhai penderfyniadau personél yn Llundain ond nid oes dim wedi newid yn ein sefyllfa,” dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk wrth ohebwyr ar ôl uwchgynhadledd ddeuddydd ym Mrwsel.

Dywedodd yr Arlywydd Ffrengig Emmanuel Macron nad oedd May erioed wedi rhwystro'r Undeb Ewropeaidd a'i fod yn gobeithio y byddai ei holynydd yn dangos yr un gwedduster a'r un difrifoldeb.

Ar y diwedd, dywedodd Tusk fod yr 27 sy'n weddill o aelod-wladwriaethau'r UE wedi cytuno eu bod yn edrych ymlaen at weithio gyda'r arweinydd Prydeinig nesaf ac roeddent am osgoi Brexit afreolus a sefydlu partneriaeth agos â Phrydain yn y dyfodol.

Roeddent hefyd yn cytuno y gallai'r Undeb Ewropeaidd drafod datganiad presennol ar gysylltiadau UE-DU yn y dyfodol. Fodd bynnag, ni fyddent yn agored i aildrafod telerau ymadawiad Prydain, a nodwyd mewn cytundeb tynnu'n ôl y cytunwyd arno eisoes gyda Llundain.

Dywedodd Jean-Claude Juncker, Llywydd Tusk a Chomisiwn Ewrop nad oedd dim byd newydd i'w gynnig i arweinydd newydd Prydain.

“Nid oes dim byd newydd oherwydd fe wnaethom ailadrodd yn unfrydol na fydd y cytundeb tynnu'n ôl yn cael ei ail-drafod,” dywedodd Juncker wrth gynhadledd newyddion ar y cyd gyda Tusk.

Dywedodd Tusk fod yn rhaid i'r Undeb Ewropeaidd fod yn amyneddgar yn awr ac aros i weld a ddaeth yr arweinydd newydd allan gyda chynigion newydd.

Cytunodd Canghellor yr Almaen, Angela Merkel, ei bod hi a'i chyd-arweinwyr wedi mynegi'r angen am gydweithrediad da gyda'r arweinydd Prydeinig nesaf, ond pwysleisiodd fod y cytundeb tynnu'n ôl wedi'i “negodi'n llawn”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Cyngor Ewropeaidd, UK

Sylwadau ar gau.