Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

| Mehefin 27, 2019

Bydd clwstwr economaidd newydd i gefnogi diwydiant ysgafn Kyrgyzstan yn cael ei lansio ym Mishkek. Nod y prosiect a gychwynnwyd gan yr USAID yw gwella busnesau diwydiant ysgafn y wlad ac i ddarparu cymorth grant i entrepreneuriaid, dywedodd swyddfa'r wasg Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Bishkek, yn ysgrifennu Olga Malik.

Fodd bynnag, mae menter yr UD yn wynebu buddiannau'r UE a Tsieina yn y rhanbarth. Yn gynharach ym mis Ebrill, gwnaeth Arlywydd Kyrgyzstan, Jeorbekov, ei ymweliad cyntaf â'r Almaen ar ôl dod yn llywydd yn 2017. Pwrpas yr ymweliad oedd ehangu cysylltiadau masnach ac economaidd â'r Almaen, i ddenu buddsoddiad yr UE yn y rhanbarth ac i ddiwygio sector bancio'r wlad.

O ganlyniad, llofnodwyd contractau dwyochrog 11 rhwng cwmnïau Cyrgez ac Almaeneg. Yn ddiweddarach ym mis Ebrill, cyfarfu Jeenbekov ag Arlywydd Tseiniaidd Xi Jinping i bwrpas “agor tudalen newydd o gysylltiadau Kyrgyz-Tseiniaidd” ac i gymryd rhan yn ail Fforwm One One Belt One Road.

Mae nod Jeenbekov i gael perthynas dynnach â'r UE a Tsieina yn cael ei egluro gan uchelgais y wlad i chwarae rôl gadarn yn yr integreiddio Ewrasia a dod yn barth tramwy strategol ar gyfer menter fyd-eang One Belt One Road. Ar y llaw arall, gallai polisi economaidd yr Unol Daleithiau yn y wlad darfu ar ddull busnes tryloyw'r UE a bydd yn arwain at reolaeth Washington dros fentrau Cyrgyz.

Bydd safleoedd cryfach yn yr Unol Daleithiau yn Kyrgyzstan hefyd yn cynnal cynlluniau Beijing i integreiddio prosiectau seilwaith yn Kyrgyzstan. Bydd gwaethygu'r berthynas â Tsieina yn cael effaith negyddol ar economi Kyrgyz, o gofio ei dibyniaeth uchel ar fuddsoddiad Tsieineaidd a chynhwysiad Bishkek i fenter One Belt One Road.

Mae'r sefyllfa bresennol yn rhoi Kyrgyzstan ar y groesffordd a bydd y ffordd y bydd y wlad yn ei dewis yn diffinio ei ddatblygiad hirdymor ar gyfer y degawdau nesaf. Yn ôl gwleidyddion lleol, bydd y cwmpawd gwleidyddol ac economaidd, yr Arlywydd Jeenbekov, yn dewis chwarae rhan hanfodol yn ystod ymgyrch etholiadau arlywyddol 2020 Kyrgyz.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kyrgyzstan, Barn

Sylwadau ar gau.