Yn y cyfarfod Xi-Trump yn G20, Osaka (29 June), daeth Japan yn ganolbwynt i'r byd, gan effeithio ar y cylchoedd gwleidyddol a busnes byd-eang. Yn ogystal â thrafod “masnach arswyd” ar fasnach Sino-UDA ac economi'r byd, mae trafodaethau masnach Sino-UDA am flwyddyn, ond mae hefyd wedi pinio cadwyn gwerth diwydiannol y byd cyfan. Mae rhyddfrydiaeth ac ymyrraeth y llywodraeth yn yr economi yn cydblethu i chwarae o gwmpas yn y Dwyrain a'r Gorllewin.

Y cyfarfod Xi-Trump hwn, er ei fod wedi cyhoeddi Trump na fydd UDA yn parhau i gynyddu tariffau ar gynhyrchion Tseiniaidd, a chytunodd i barhau â thrafodaethau a chaniatáu i gewri technoleg yr Unol Daleithiau barhau i gyflenwi Huawei, ond mewn gwirionedd, dim ond seibiant yn ystod y ffilm arswyd gwyn hon. Roedd hefyd yn symudiad Trump i ennill pleidleisiau ar gyfer ei bobl yn America yn ei etholiad 2020 ac i chwistrellu nodwydd achub bywyd i'r cwmnïau mawr yn America. Fodd bynnag, mae'n deilwng o fod yn wyliadwrus o Tsieina nad yw'r don o atal gweithgynhyrchu Tsieina, economi Tsieina a datblygiad Tsieina mewn gwyddoniaeth a thechnoleg bellach yn seiliedig ar farn Trump, ond mae wedi datblygu'n dawel i'r unig thema consensws yn y ddwy blaid. yr Unol Daleithiau.

Drama'r ganrif hon, gadewch i ni ei rhoi fel hyn, yn gyntaf, ni ddylai fod y gystadleuaeth rhwng y meirw a byw o fewn gêm y gwledydd mawr, oherwydd bydd yn brifo'r ddwy ochr gan gynnwys. ac eraill. Dyma fyddai'r canlyniad gwaethaf yn y gêm. Yn ail, nid oes unrhyw ryddfrydiaeth absoliwt ac economi marchnad, ac nid oes unrhyw economi gynlluniedig absoliwt ac economi'r llywodraeth wedi ymyrryd. Ni all yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu mewn gwerslyfrau ddehongli'r realiti yn llwyr. Nid yw'r gymhariaeth rhwng cyfalafiaeth a sosialaeth yn ymwneud â'm bod yn dda ac rydych chi'n ddrwg, nid amdanaf i yn byw ac rydych chi'n marw, ond mae'n ymwneud â ph'un a allwn ni ddysgu oddi wrth ein gilydd a chreu system theori gyffredin ar gyfer y farchnad gymdeithasol gyda'n gilydd.

Wrth gwrs, i'w roi'n blwmp ac yn blaen, y gwir sefyllfa yw bod y dehongliad o bŵer mewn gwerthoedd cyffredinol mewn dynoliaeth wleidyddol hanesyddol wedi'i ddefnyddio'n rhagfarnllyd. Mae'n debygol iawn ac yn obeithiol y bydd grym gwyddoniaeth a thechnoleg a'r wybyddiaeth gyffredinol gywir yn torri'r fath gamgymeriadau gwleidyddol ac yn datrys y sefyllfa anodd yn y gêm wleidyddol ac economaidd.

Mae marathon y gêm Sino-US newydd ddechrau. Bydd esblygiad cysylltiadau Sino-UDA yn parhau i eplesu a thanio ailstrwythuro'r byd. Gallai ail-lenwi o'r fath eich brifo chi a fi yn y tymor byr, ond o bersbectif hanesyddol hir, bydd “llanast” o'r fath yn trawsnewid i rym cadarnhaol i'n helpu i adlewyrchu ein gorffennol, y presennol a'r dyfodol.