Mae Macron yn cynnig i Lagarde arwain #ECB mewn gwthio i ben #EUTopJobs deadlock

| Gorffennaf 3, 2019

Ceisiodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, dorri tir newydd dros brif swyddi yr UE ddydd Mawrth (2 Gorffennaf) drwy gynnig Christine Lagarde o Ffrainc (Yn y llun), sydd bellach yn bennaeth ar y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), i arwain y Banc Canolog Ewropeaidd (ECB), meddai ffynonellau diplomyddol ysgrifennu Jean-Baptiste Vey, Belén Carreño ac Andreas Rinke

Yn ei gynnig, a wnaethpwyd i arweinwyr blinedig yr UE ar drydydd diwrnod o ymladd yn erbyn pwy fydd yn dal y swyddi am y pum mlynedd nesaf, cynigiodd Macron Weinidog Amddiffyn yr Almaen Ursula von der Leyen i arwain y Comisiwn Ewropeaidd, gweithrediaeth yr UE.

Dywedodd llefarydd ar ran y Prif Weinidog, Viktor Orban, fod Hwngari, y Weriniaeth Tsiec, Slofacia a Gwlad Pwyl yn cefnogi von der Leyen, sy'n siarad Saesneg a Ffrangeg yn rhugl ac yn dymuno i'r Almaen gyrraedd gofyniad NATO o wario 2% o'i chynnyrch economaidd ar amddiffyn.

Mae'r arweinwyr yn ceisio cydbwyso cysylltiadau gwleidyddol, buddiannau amrywiol gwahanol ranbarthau a diffyg difrifol o fenywod mewn rhengoedd uwch wrth iddynt geisio llenwi pum swydd sy'n dod yn wag yn ddiweddarach eleni.

Yn dilyn cynnig llywydd Ffrainc, dywedodd un ffynhonnell: “Mae pethau'n mynd yn esmwyth nawr.”

Mae'r sgyrsiau marathon wedi tanlinellu'r darnio cynyddol yn yr Undeb Ewropeaidd 28-cenedl, gan ei chael yn fwyfwy anodd cytuno ar lwyfan cyffredin ar heriau mawr o fudo i fasnachu i newid hinsawdd.

Dywedodd ffynhonnell ddiplomyddol fod Canghellor yr Almaen Angela Merkel, arweinydd mwyaf pwerus yr UE, yn “gadarnhaol iawn” am gynnig Lagarde, cyn weinidog cyllid Ffrengig canol-dde. Mae hi hefyd yn debygol o groesawu'r cynnig gan von der Leyen, sy'n dod o geidwadwyr llywodraethu Merkel.

Byddai angen i Lagarde, gweithredwr gwleidyddol profiadol ac eiriolwr cyson o osod mwy o fenywod i swyddi economaidd uchaf, oresgyn ei diffyg profiad o lunio polisïau ariannol pe bai'n arwain yr ECB.

Roedd yr Eidal a chyn-wladwriaethau dwyreiniol y dwyrain wedi rhwystro sosialydd yr Iseldiroedd, Frans Timmermans, ddydd Llun rhag ymgymryd â swydd llywydd y Comisiwn, y swydd uchaf ei phroffil ym Mrwsel.

Mae'r Comisiwn yn goruchwylio cyllidebau gwladwriaethau'r UE, yn gweithredu fel corff gwarchod cystadleuaeth y bloc ac yn cynnal trafodaethau masnach gyda gwledydd y tu allan. Ei lywyddiaeth yw swydd allweddol y pump, a fydd yn llunio polisi ar gyfer bloc economaidd mwyaf y byd a'i 500 o bobl.

Mae'r frwydr i rannu'r swyddi - sydd hefyd yn cynnwys pennaeth newydd Senedd Ewrop, prif ddiplomydd y bloc a chadeirydd uwchgynadleddau'r UE - eisoes wedi twyllo.

Golygai hyn y bu gohirio cyfarfod ar wahân ar gyllid cyhoeddus yr Eidal, ac roedd yn tynnu sylw'r UE wrth i fargen niwclear a gynorthwyodd â ffurfio Iran agosáu at gwympo.

Mae'r ansicrwydd yn y broses o wneud penderfyniadau hefyd wedi taflu amheuaeth newydd ynghylch a all yr UE gymryd aelodau newydd o'r Balcanau Gorllewinol, rhai ohonynt yn cael eu caru gan Moscow.

Mae'r anallu i gyrraedd consensws yn rhoi beirniadaeth gan genedlaetholwyr gwrth-sefydliad ac yn tanseilio delwedd yr UE wrth iddi wynebu heriau allanol lluosog - o'r Unol Daleithiau, Rwsia, Iran a Tsieina ymhlith eraill.

Os caiff cynnig Macron ei gymeradwyo, dyma'r tro cyntaf i fenyw arwain y Comisiwn neu'r ECB, sy'n llywio economïau aelodau 19 o barth yr ewro arian sengl.

Gan fod y ddau yn wleidyddion cywir, dylai ymgeiswyr sosialaidd wedyn fod yn swydd prif ddiplomydd yr UE a dirprwy rolau yn y Comisiwn, meddai diplomyddion. Ymhlith yr enwau posibl a drafodwyd ar brynhawn dydd Mawrth roedd Timmermans, Josep Borrell yn Sbaen, Maros Sefcovic o Slofacia a Sergei Stanishev o Fwlgaria.

Gallai Prif Weinidog Gwlad Belg, Charles Michel, sy'n rhyddfrydol, ddod yn gadeirydd nesaf uwchgynadleddau arweinwyr yr UE, meddai'r ffynonellau. Gallai rhyddfrydwr arall, Dengrethe Vestager o Denmarc, gael rôl uwch gan y Comisiwn hefyd, ac ychwanegodd.

Mae'n rhaid i arweinwyr yr UE selio bargen ddydd Mawrth neu wynebu'r Senedd Ewropeaidd newydd, sy'n cynnal sesiwn agoriadol ar ôl etholiad cyfandirol ym mis Mai.

Roedd i fod i gyhoeddi enwau ymgeiswyr oedd yn cystadlu i fod yn llywydd newydd y Cynulliad yn 10 pm (2000 GMT) ddydd Mawrth cyn pleidlais ddydd Mercher.

Mae angen cymeradwyaeth y senedd ar gyfer llywydd y Comisiwn bod yr arweinwyr cenedlaethol yn ei enwebu.

Ond roedd dwy ffynhonnell yn nodi bod pecyn Macron yn debygol o wynebu gwrthwynebiad cryf yn Senedd Ewrop gan ei fod yn gadael yr ymgeiswyr blaenllaw - neu “Spitzenkandidaten” - a gynigiwyd gan y gwahanol grwpiau gwleidyddol yn y cynulliad yn bennaf.

“Rwy'n disgwyl i drafodaethau'r penaethiaid llywodraeth barchu egwyddor y Spitzenkandidaten,” meddai Achim Post, cyfreithiwr sosialaidd yr Almaen.

“Mae swydd llywydd y Comisiwn yn sefyllfa allweddol i ddyfodol Ewrop, nid yn safle ar hap mewn trafodaethau rhwng llywodraethau i sicrhau swydd i wleidydd.”

Dywedodd Prif Weinidog yr Eidal, Giuseppe Conte, ei fod am gael menyw fel pennaeth nesaf y Comisiwn Ewropeaidd.

Ymddengys hefyd bod Conte ar ymyl yr Eidal i ffwrdd o unrhyw fygythiad uniongyrchol o weithredu gan yr UE ar ei ddyled fawr trwy honni ei bod yn ymddangos bod ei diffyg cyllideb 2019 yn gostwng i 2.04% o CMC.

Roedd y Comisiwn Ewropeaidd, sydd wedi bygwth lansio gweithdrefnau disgyblu dros fethiant Rhufain i dorri dyled gyhoeddus, i fod i ddychwelyd i'r mater ddydd Mercher (XWUM Gorffennaf).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, france

Sylwadau ar gau.