21st #EUUkraineSummit yn cychwyn yn Kyiv

| Gorffennaf 9, 2019

Mae'r 21st cynhaliwyd uwchgynhadledd ddwyochrog rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Wcráin yn Kyiv ar 8 Gorffennaf, gyda chynnydd Wcráin yn ei lwybr diwygio, gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, yn uchel ar yr agenda. Yr uwchgynhadledd fydd y cyntaf ers i Lywydd newydd yr Wcráin, Volodymyr Zelenskyy, ddod i'r swydd ar 20 Mai, ac mae'n dilyn ei ymweliad â Brwsel - ei daith gyntaf fel Llywydd - ar 4-5 Mehefin.

Cynrychiolwyd yr Undeb Ewropeaidd ar y copa gan Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk. Cymerodd Uwch Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Federica Mogherini, a Chomisiynydd Polisi Cymdogaeth Ewrop a Thrafodaethau Ehangu, Johannes Hahn, ran hefyd. Trafododd yr arweinwyr y camau nesaf wrth roi'r Cytundeb Cymdeithas ar waith, gan gynnwys ei Ardal Masnach Ryngwladol Ddwys a Chynhwysfawr.

Buont hefyd yn trafod y gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain, gweithredu cytundeb Minsk, canlyniadau'r ffaith bod Ffederasiwn Rwsia, a materion polisi rhanbarthol a thramor, yn atodi anghyfreithlon Crimea a Sevastopol. Mae'r Undeb Ewropeaidd, ynghyd â'r Sefydliadau Ariannol Ewropeaidd, eisoes wedi symud € 15 biliwn i gefnogi proses ddiwygio Wcráin ers 2014. Yn ogystal, cyhoeddwyd cefnogaeth sylweddol arall yn yr uwchgynhadledd, gan gynnwys mewn perthynas â datganoli, ymladd llygredd, y sector ynni, grymuso cymdeithas sifil ymhellach, gweithredu mwynau a chefnogaeth seicogymdeithasol, a chefnogaeth i'r economi leol a chymunedau yn rhanbarth Sea of ​​Azov.

I gael rhagor o wybodaeth am yr uwchgynhadledd, ewch i'r wefan Gwefan, ac i gael rhagor o wybodaeth am gysylltiadau UE-Wcráin, ymgynghorwch â'r daflen ffeithiau benodol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, uwchgynadleddau, Wcráin

Sylwadau ar gau.