Comisiynydd Navracsics yn #Finland i drafod cysylltiadau rhwng #Culture a #Democracy

| Gorffennaf 9, 2019

Heddiw (9 Gorffennaf), Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (Yn y llun) yn Helsinki i fynychu'r Eisteddfod Cynhadledd Llywyddiaeth y Ffindir ar Drawsnewidiadau Creadigol - Diwylliant Ewrop Ddemocrataidd a Chynaliadwy.

Bydd trafodaethau yn canolbwyntio ar rôl diwylliant a chreadigrwydd wrth gryfhau democratiaeth, datblygu cynaliadwy a gwerthoedd ar draws cymdeithasau Ewropeaidd. Bydd y Comisiynydd yn agor y sesiwn gyntaf o'r enw 'Agor a Chyfeiriadedd: Dyfodol yr Undeb Ewropeaidd gyda Diwylliant a Chreadigrwydd' ochr yn ochr â Gweinidog Gwyddoniaeth a Diwylliant y Ffindir Annika Saarikko a Gweinidog Diwylliant Croateg Nina Obujljen-Korzinek. Bydd y rhan fwyaf o gyfranogwyr yn swyddogion polisi diwylliant o lywodraethau cenedlaethol a sefydliadau rhyngwladol fel UNESCO, Cyngor Ewrop a'r OECD.

Cyn y digwyddiad, dywedodd Comisiynydd Navracsics: “Rwy'n cefnogi bwriad Llywyddiaeth y Ffindir i ganolbwyntio ar gyfraniad diwylliant at gynaliadwyedd a democratiaeth - mae hyn yn cyd-fynd yn llawn â'r Agenda Ewropeaidd ar gyfer Diwylliant a gyflwynwyd gennyf y llynedd. Mae cynhadledd heddiw hefyd yn un o ganlyniadau pendant Cynllun Gwaith y Cyngor ar gyfer Diwylliant 2019-2022 sy'n gosod ein blaenoriaethau ar gyfer cydweithredu Ewropeaidd wrth lunio polisi diwylliant. ”

Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio gyda Chyngor yr UE ar gyfraniad i UNESCO i ddadansoddi'r cysylltiadau rhwng gweithredoedd yr UE ar ddiwylliant a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Bydd y gwaith hwn yn bwydo i Fforwm Gweinidogion UNESCO ym mis Tachwedd. Mae'r Comisiwn hefyd yn cydweithio â'r OECD ar ail argraffiad prosiect sy'n edrych ar y ffordd orau o feithrin ac asesu creadigrwydd a meddwl beirniadol mewn addysg. Fe'i gelwir yn brosiect CREASSESS (asesu sgiliau meddwl creadigol a beirniadol yn yr ysgol), a bydd yn cael ei lansio yn ystod Llywyddiaeth y Ffindir ar yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Y Ffindir

Sylwadau ar gau.