#EDRS - Mae technoleg Ewropeaidd yn caniatáu trosglwyddo data yn gyflym ac yn ddiogel o'r gofod i'r Ddaear

| Gorffennaf 11, 2019

Mae'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnal arddangosiad byw o'r System Gyfnewid Data Ewropeaidd (EDRS), a elwir hefyd yn 'Space data highway'. Y system yw cyswllt laser cyntaf y byd yn yr awyr, yn seiliedig ar dechnoleg laser Ewropeaidd arloesol. Mae'n caniatáu trosglwyddo nifer fawr o ddata, mewn delweddau penodol, o loerennau yn y gofod i'r Ddaear mewn amser real go iawn. Mae'r system yn bartneriaeth gyhoeddus-breifat rhwng Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) ac Airbus, ac mae'n elwa o € 90 miliwn o arian yr UE o raglen Arsylwi Daear Copernicus a thrwy ESA yn y cyfnod 2015-2020. Diolch i'r system, bydd delweddau Copernicus ar gael hyd at saith gwaith yn gyflymach nag ar hyn o bryd. Mae Copernicus, un o brif ddarparwyr data arsylwi ar draws y byd, yn cynnig monitro amgylcheddol o ansawdd uchel, yn helpu i achub bywydau a rheoli argyfyngau, ac yn cefnogi diogelwch ar y ffin ac arforol. Mae system Lloeren Copernicus yr UE yn gwasanaethu fel cwsmer hirdymor hirdymor y briffordd data Space. Bydd y gwasanaethau newydd yn helpu Copernicus i gynyddu'r gallu i lawrlwytho data ac amseroldeb ac yn gwella ei werth yn fawr ar gyfer llu o gymwysiadau sy'n hollbwysig o ran amser. Cynhaliwyd y digwyddiad demo byw ar yr un pryd ym mhencadlys EEAS ym Mrwsel, yr Asiantaeth Diogelwch Morwrol Ewropeaidd yn Lisbon a Dirprwyaeth yr UE yn Tokyo.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Gofod

Sylwadau ar gau.